Käynnissä olevat liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet

 

Toteuttaja
(avustuksen saaja)


Tutkimushanke
Alkamisvuosi
Suomen Golfliitto ry Golfkentän hoito-oppaan ja siihen liittyvien e-kirjan, videomateriaalien ja
sovelluksen toteuttaminen
2022
Suomen Kiipeilyliitto ry Ulkokiipeilypaikkojen perustaminen ja ylläpito -opas 2022
Suomen Latu ry Muuhun kuin hiihtoon tarkoitettujen talvireittien toteuttaminen. Suunnitteluopas
ja kävijäseuranta
2022
Suomen Padel Liitto ry Olemassa olevien padelkenttien kartoitus sekä rakentamisohje uusille kentille 2022
Jyväskylän yliopisto Lipas-liikuntapaikkajärjestelmän ja -tietokannan
käyttäjälähtöinen kehittäminen ja ylläpitäminen 
2023
North Sport Consulting Oy Liikunnalliset nuorisotilat - selvitys- ja
kehittämishanke 
2023
Puutuoteteollisuus ry, Träproduktindustrin rf Hankkeessa päivitetään
liikuntapaikkarakentamiseen soveltuva HalliPES-
suunnitteluohje puisten hallien rakentamiseen
2023
Pöyry CM Oy  Kohti kestäviä jääurheilukeskuksia  2023
Rakennustieto Oy  Golfkenttien hoito-opas 2023
Suomen Latu ry Talviuintipaikkojen edistämishanke  2023
Suomen Paralympiakomitea ry, Finlands Paralympiska
Kommitté rf 
Esteettömät reitit ja rakenteet -selvityshanke  2023
Suomen Rullalautaliitto ry  Opas skeittiparkkien hankintaan, ylläpitoon ja
huoltoon sekä säännöt harrastajille
2023
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Tenniksen ulkokenttien tiilimurske- ja
hiekkatekonurmipinnoitteiden kartoitus ja
laatukriteerit
2023