Etusivu

Pienituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin helpotuksia

varhais

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietettämän ajan perusteella. Muutoksella helpotetaan erityisesti pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien asiakasmaksuja sekä parannetaan yksinhuoltajien kannustimia ottaa työtä vastaan.

Lue lisää

Opettajankoulutuksen tuore kehittämisohjelma: Opettajien osaamista kehitettävä suunnitelmallisesti läpi työuran

opefoorumi3

Opettajankoulutukselle valmistui laaja kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman strategiset linjaukset määrittävät suunnan opettajankoulutukselle ja opettajan uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Kehittämisohjelma koskee kaikkia opettajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Kehittämisohjelman toimeenpanoa tuetaan lähes 10 miljoonalla.

Opettajankoulutusfoorumin laatima kehittämisohjelma luovutettiin torstaina opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Lue lisää

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaettiin

tiedonjulkistamispalkinnot2016

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Elämäntyöpalkinnot ovat suuruudeltaan 20 000 euroa ja muut palkinnot 15 000 euroa.

Lue lisää

Aikuisten perusopetus uudistuu

4

Aikuisten perusopetuksen uudistuksella tavoitellaan oppivelvollisuusiän ylittäneille yhtenäistä opiskelupolkua. Uudistuksessa on huomioitu mm. maahanmuuttajien tarpeet. Opiskelu perustuu  lähtötason arviointiin, jossa tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen. Kokonaisuuteen yhdistyvät aiemmat perusopetukseen valmistava opetus sekä luku- ja kirjoitustaidon opetus. 

Lue lisää

Budjetissa OKM:n hallinnonalalle seitsemän miljardin euron määräraha

budjetti2017

Hallitus esittää eduskunnalle antamassaan valtion talousarvioehdotuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle seitsemän miljardin euron määrärahaa vuodelle 2017. Eduskunta päättää talousarvioista käsittelynsä jälkeen joulukuussa.

Lue lisää

Tietoa turvapaikanhakijoiden koulutuksesta

Turvapaikanhakijamäärän kasvulla on välittömiä vaikutuksia perusopetuksen ja varhaiskasvatukseen tarpeeseen. Jatkossa lisääntyy myös tarve maahanmuuttajien valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. OKM on koonnut tietopaketin maahanmuuton vaikutuksista mm. koulutukseen.

Lue lisää