Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

OKM069:00/2021 Development

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja.

Basic information In progress

Project number OKM069:00/2021

Case numbers VN/24722/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 9.11.2021 – 31.12.2024

Date of appointment 9.11.2021

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Skills provide protection in the transformation of work

Action Drafting a proposal for a continuous learning model oriented towards working life

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite The level of education and competence among the population will rise at all levels of education, differences in learning outcomes will decrease, and educational equality will increase

Action Implementing the parliamentary reform of continuous learning

Contact person
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 293
[email protected]

Contact person
Tiina Salminen, johtava asiantuntija
tel. +358 295 163 102
[email protected]

Goals and results

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä. Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Palvelukokonaisuuden keskeisiä tavoitteita ovat:
• kehittää uusia ja olemassa olevia älykkäitä digitaalisia palveluita kuten osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalveluita, ohjauspalveluita, koulutuksen hakupalveluita sekä tarjontapalveluita sekä näihin kytkeytyviä uusia ja olemassa olevia tietovarantoja
• tehokkaampia palveluketjuja ja uusia toimintamalleja tukemaan yksilöiden siirtymiä koulutuksessa ja työelämässä
• rakentaa uusia tiedolla johtamisen poikkihallinnollisia toimintamalleja hyödyntäen olemassa olevia ja rakennettavia tietolähteitä kuten työmarkkinatietovarantoa
• edesauttaa työelämää ennakoimaan ja löytämään tarpeiden mukaista osaamista
• edistää koulutustoimijoita ennakoimaan, kehittämään ja kohdentamaan paremmin koulutustarjontaansa sekä
• kannustaa hallintoa kehittämään tiedolla johtamisen kyvykkyyttään ja tehostamaan palveluketjuja ja toimintaansa.

Palvelukokonaisuus parantaa yksilöiden ja työelämän mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksiin tukemalla osaamisen kehittämistä sekä vahvistamalla työllistymisen ja työssä pysymisen edellytyksiä ja yksilöiden osallisuutta yhteiskunnassa. Kokonaisuudella on myös positiivisia vaikutuksia työllisyysasteeseen, julkisen talouden tasapainoon ja kilpailukykyyn.

Palvelukokonaisuuden uudet palvelut mahdollistavat ja vauhdittavat myös uusien innovatiivisten koulutuksen toteutusmallien kehittämistä ja käyttöönottoa.
Palvelukokonaisuus rakentuu sekä olemassa olevien palveluiden ja niiden taustatietovarantojen (Opintopolku, Työmarkkinatori), että täysin uusien palveluiden, tietovarantojen ja omadataratkaisujen varaan.

Palvelukokonaisuus tukee myös jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita ja uusien palvelurakenteiden ja palvelutoimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä (mm. jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, pohjoismaisen työvoimapalvelumalli, monialaiset palvelut, pohjoismaisen työvoimapalvelumalli, koulutuksen saatavuus, kansalaisille ja työnantajille suunnattujen ohjauspalvelujen kehittäminen sekä alueellisten palveluekosysteemien vahvistuminen).

Summary

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja.

Starting points

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa on valmisteltu osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma rakennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA-keskus) ja korkeakoulujen yhteistyönä.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta: (1) koko koulutusjärjestelmän kattava ja hallinnonrajat ylittävä jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus sekä (2) korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelma.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on hallinnonalojen rajat ylittävä ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA-keskus) yhteistyönä. Toimenpiteitä viedään eteenpäin vahvassa sidosryhmäyhteistyössä. Korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistaminen -osakokonaisuus toteutetaan kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisenä hankkeena ja yhteistyössä jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen ja sidosryhmien kanssa.