Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistaminen - esiselvityshanke

OKM043:00/2019 Development

OKM on käynnistänyt esiselvityshankkeen Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta. Hankkeessa kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä. Esivalmistelun aikana kerätään tietoa muun muassa kirjaston toiminnan nykytilasta, muutostekijöistä ja kansainvälisestä kehityksestä.

Basic information Completed

Project number OKM043:00/2019

Case numbers OKM/32/010/2019 , VN/2322/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 7.10.2019 – 31.1.2020

Date of appointment 7.10.2019

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on selvittää varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistymisen edellytyksiä. Hankkeessa järjestetään Näkövammaisten kirjaston asiakasryhmille ja muille sidosryhmille kuulemistilaisuudet, joiden perusteella saadaan tietoa mahdollisen säädösvalmisteluhankkeen pohjaksi.

Summary

OKM on käynnistänyt esiselvityshankkeen Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta. Hankkeessa kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä. Esivalmistelun aikana kerätään tietoa muun muassa kirjaston toiminnan nykytilasta, muutostekijöistä ja kansainvälisestä kehityksestä.

Starting points

Hankkeen käynnistäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön havaintoihin lain ajantasaisuudesta ja toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristössä on nähtävissä kolme laajaa muutosta - digitalisaatio, säädösympäristön muutokset ja väestörakenteen muutokset - jotka vaikuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähitulevaisuudessa.

Read more

Esiselvitys näkövammaisten kirjastoa koskevasta lakiuudistuksesta käynnistyy

Ministry of Education and Culture News item 28.10.2019 14.26