Skip to content

Esiselvitys näkövammaisten kirjastoa koskevasta lakiuudistuksesta käynnistyy

Ministry of Education and Culture
Julkaisuajankohta 28.10.2019 14.26
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt esiselvityksen Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta. Esiselvityksessä kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä.

Esivalmistelun aikana kerätään tietoa muun muassa kirjaston toiminnan nykytilasta, muutostekijöistä ja kansainvälisestä kehityksestä sekä viestitään lakiuudistuksen valmistelusta kirjaston sidosryhmille.

Hankkeen tavoitteena on selvittää varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistymisen edellytyksiä. Hankkeessa järjestetään Näkövammaisten kirjaston asiakasryhmille ja muille sidosryhmille kuulemistilaisuudet, joiden perusteella saadaan tietoa mahdollisen säädösvalmisteluhankkeen pohjaksi.

Hankkeen käynnistäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön havaintoihin lain ajantasaisuudesta ja toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristössä on nähtävissä kolme laajaa muutosta: digitalisaatio, säädösympäristön muutokset sekä väestörakenteen muutokset, jotka vaikuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähitulevaisuudessa.

Esiselvityksen on määrä valmistua 31.1.2020 mennessä.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Elina Anttila, p. 0295 330 184
kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, p. 0295 330 336

Muualla verkossa