Ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon valmistelun työryhmä

OKM033:00/2023 Development

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän jaostoineen valmistelemaan hallitusohjelman mukaisia esityksiä ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistamiseksi sekä muiden ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Basic information In progress

Project number OKM033:00/2023

Case numbers VN/25282/2023

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.10.2023 – 31.12.2024

Date of appointment 28.9.2023

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.2 Toiselta asteelta tiedot ja taidot eteenpäin

Contact person
Petri Lempinen, Ylijohtaja
tel. +358 295 330 180
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukaisesti esitykset
• ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi
• koulutuksen järjestäjien toiminnanohjauksen uudistamiseksi
• koulutustarjonnan suuntaamisesta nykyistä paremmin työelämän tarpeiden mukaisesti
• tilauskoulutuksen mahdollisuuden avaamiseksi
• aikuisten tutkintokoulutusta suuntaamiseksi koulutustasoa nostavaan tai työmarkkina-asemaa
parantavaan koulutukseen sekä tutkintoja pienempien osaamiskokonaisuuksien suorittamiseen
• velvoitteesta maahanmuuttajien kielikoulutuksen jatkamisesta kielitaitovaatimuksen saavuttamiseksi.

Työryhmä ottaa huomioon ammatillista koulutusta koskevat jatkuvaa oppimista sekä sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeisiin vastaamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset. Työryhmä huomioi ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen vahvistamista koskevan valmistelutyön.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja toiminnan ohjausta koskevassa valmistelussa huomioidaan
valtionhallinnon tuottavuusohjelman ja toimintamenojen sopeutustarve.

Työryhmä työskentelee riittävässä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Summary

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän jaostoineen valmistelemaan hallitusohjelman mukaisia esityksiä ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistamiseksi sekä muiden ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen tavoitteena on varmistaa jokaiselle opiskelijalle riittävät ammatilliset ja sivistykselliset valmiudet sekä työelämätaidot siirtyäopintojen
jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen reformilla lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja pyrittiin varmistamaan opintojen henkilökohtaistaminen, jotta opiskelijoiden tarpeet voitaisiin huomioida paremmin. Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa myös TE2024-uudistuksessa erityisesti osaamisen päivittämisessä.

Tällä hetkellä ammatillisen perustutkinnon suorittaneista useampi kuin joka kymmenes jää valmistumisensa jälkeen työttömäksi. Aikuisille suunnattu ammatillinen koulutus painottuu pitkäkestoiseen perustutkintokoulutukseen, mikä rajoittaa koulutukseen osallistuvien määrää.

Hallitusohjelmassa on tunnistettu ammatillisen koulutuksen kaksoistehtävä oppivelvollisten kouluttamisessa ja aikuisten jatkuvassa oppimisessa. Hallitusohjelmassa korostuvat ammatillisen koulutuksen merkitys työelämän osaamistarpeisiin vastaamisessa ja koulutuksen jälkeinen työllistyminen.

Read more

Työryhmiä ja kaksi seurantaryhmää asetettu kehittämään ammatillista ja lukiokoulutusta

Ministry of Education and Culture News item 31.10.2023 10.47