Hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM007:00/2021 Statute drafting

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset.

Project status

Basic information Completed

Project number OKM007:00/2021

Case numbers VN/725/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 12.1.2021 – 31.12.2021

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite The level of education and competence among the population will rise at all levels of education, differences in learning outcomes will decrease, and educational equality will increase

Action Increasing the age of compulsory schooling to 18 years

Law drafting

HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 175/2021

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta on tarkoitus rahoittaa siihen yhdistettävien koulutusmuotojen erillisten rahoitusjärjestelmien puitteissa siten, että eri koulutusmuotojen yhteydessä järjestettävän valmentavan koulutuksen rahoitustaso yhtenäistetään.

Minister in chargeMinister of Education Andersson

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2021

Goals and results

Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistetään 1.8.2022 lukien voimassa olevan lainsäädännön mukaiset nivelvaiheen koulutukset, joita ovat perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.

Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta koskeviin säännöksiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Summary

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.