Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien säädösmuutoshanke

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

OKM003:00/2020 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Hankkeeseen on yhdistetty hanke OKM009:00/2020.

Basic information Completed

Project number OKM003:00/2020

Case numbers VN/14518/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 9.1.2020 – 31.12.2020

Date of appointment 9.1.2020

Law drafting

HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 4.2.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 42/2020
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 186/2020

Esityksellä muutettaisiin lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia liikenteen palveluista, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin huomioimalla uusi laki liikenteen palveluista ja mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys ns. koemallilla. Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia.

Minister in chargeMinister of Education Andersson

Contact personAnna Kankaanpää, Ministry of Education and Culture

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for autumn session 2020

Contact person
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 403
[email protected]

Goals and results

Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin korjaamalla vanhentuneet viittaukset kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin viittauksiksi liikenteen palveluista annettuun lakiin. Lisäksi huomioitaisiin liikenteen palveluista annetulla lailla 1.1.2020 voimaan tullut mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys perustason ammattipätevyyskokeella. Lakia ehdotetaan muutettavan siten, että työnantajalla olisi jatkossa velvollisuus antaa työtodistus oppisopimuskoulutusopiskelijalle. Lisäksi ehdotetaan muutoksia muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn johtuen 1.1.2020 voimaan tulleesta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista. Esityksessä myös arvioidaan lain yhteensopivuus Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Liikenteen palveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavan siten, että silloin kun perustason ammattipätevyys suoritetaan osana ammatillista koulutusta, noudatetaan muutoksenhaussa ammatillisen koulutuksen säädöksiä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia. Ammatillisen koulutuksen rahoitusosuudet säilytettäisiin varainhoitovuoden 2020 tasossa ja perusrahoituksen harkinnanvaraisina korotuksina myönnettäviä määräaikaisia lisämäärärahoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Lisäksi lakeihin tehtäisiin rahoituksen perusteena käytettävän opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseen liittyviä tarkentavia muutoksia.

Summary

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Hankkeeseen on yhdistetty hanke OKM009:00/2020.

Starting points

Liikenteen palveluista annettu laki (320/2017) tuli pääosin voimaan 1.7.2018 ja sillä kumottiin kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettu laki (273/2007). Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) sisältää edelleen viittaukset kumottuun kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin.

Liikenteen palveluista annetun lain ammatillista koulutusta koskevat säädökset tulivat pääosin voimaan 1.1.2020, josta lähtien perustason ammattipätevyys on ollut mahdollista suorittaa perustason ammattipätevyyskokeella (ns. koemalli).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.