Hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräistä siihen liittyvistä laeista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

OKM059:00/2023 Statute drafting

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnanohjausta.

Basic information In progress

Project number OKM059:00/2023

Case numbers VN/33727/2023

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.10.2023 – 31.12.2024

Date of appointment 1.10.2023

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.2 Toiselta asteelta tiedot ja taidot eteenpäin

Law drafting

HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 5.2.2024
 • 2

  Current stage: Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 41/2024
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksellä muutettaisiin lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnan ohjausta muutettaisiin koulutuksen laadun, vaikuttavuuden ja työllistymisen parantamiseksi. Oppimisen tukea vahvistettaisiin säätämällä opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen, joka korvaa nykymuotoiset oppimisvalmiuksia tukevat opinnot. Oppimisen tukea toisen asteen koulutuksissa yhtenäistettäisiin säätämällä erityisopetuksesta, joka korvaa nykyisen erityisen tuen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Minister in chargeMinister of Education Henriksson

Additional information

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2024

Contact person
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 013
[email protected]

Summary

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnanohjausta.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja toiminnanohjausta. Rahoitusmallin ja toiminnanohjauksen uudistamisen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, jotta koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin. Huoltovarmuuden varmistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa on varmistettava, että kriittisten alojen osaamistarpeisiin vastataan riittävästi.

Rahoitusmallin uudistuksessa koulutuksen järjestäjille luodaan kannusteita ohjata opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia, huolehtia opintojen suorittamisesta, valmistumisesta sekä työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä valmistumisen jälkeen. Vaikuttavuusrahoituksen mittaristoa kehitetään ja sen seurantaa ajantasaistetaan. Rahoitusmalliin luodaan kannusteita myös, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen.

Toiminnan ohjauksen uudistamisen tavoitteena on vahvistaa ohjauksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta ja varmistaa järjestäjäneutraliteetti. Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen erityispiirteet otetaan huomioon. Hallitus vahvistaa toisen asteen urheiluoppilaitosten asemaa.