Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilua koskeva hanke

OKM045:00/2021 Development

Basic information In progress

Project number OKM045:00/2021

Case numbers VN/17558/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 29.6.2021 – 31.12.2022

Date of appointment 21.6.2021

Contact person
Virpi Hiltunen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 110
[email protected]

Contact person
Antti Randell, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 173
[email protected]

Goals and results

Kokeilun tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen harvaan asutulla maaseudulla.

Starting points

Valtioneuvoston asettama harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA) on tehnyt ratkaisuehdotuksia harvaan asuttujen alueiden ongelmiin Suomessa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena HAMA-työryhmä on esittänyt lokakuussa 2019 julkaistussa loppuraportissaan Norjassa käytössä olevaa alueellista opintolainahyvitysmallia, jonka mukaan harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy kokonaan pois. Ehdotuksen mukaan hyvityksen saamisen edellytyksenä on asuminen ja riittävä työskentely tai siihen rinnastettavan toiminnan harjoittaminen tietyn kunnan alueella.

HAMA-työryhmän tilaaman Norjan mallin mukaisia aluekehittämistoimenpiteitä koskevan perustuslaillisen ennakkoarvioinnin mukaan toimenpide-ehdotusten yksityiskohtainen valtiosääntöoikeudellinen arvio on mahdollista vasta sitten, kun toimenpide-ehdotusten toteutuminen etenisi säädösvalmistelun asteelle ja kun toimenpide-ehdotuksista on käytettävissä riittävästi vaikutusarvioita ja muuta tutkimustietoa. Vasta silloin on mahdollista arvioida toimenpide-ehdotuksia tarkemmin esimerkiksi perusoikeussääntelyyn yleisesti ja myös perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyvän lailla säätämisen vaatimuksen ja siihen kiinteästi liittyvien täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimusten kannalta. Lausunnon johtopäätösten mukaan Norjan mallin mukaisia tukia voisi kokeilla harvaan asutuilla alueilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä aloitettiin kesäkuussa 2021 alueellisen opintolainahyvityksen kokeilua koskevan hankkeen valmistelu. Kokeilun tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen harvaan asutulla maaseudulla. Osana hankkeen ensivaiheen valmistelua laaditaan esiselvitys, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun valmistelua ja toteuttamista sekä koeasetelman valintaa varten.

Read more

Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta esiselvitys

Ministry of Education and Culture News item