Arviointi- ja avustustoimikunta 2019-2023

OKM038:00/2019 Body

Valtioneuvosto on asettanut nuorisolakiin perustuvan Arviointi- ja avustustoimikunnan nelivuotiskaudeksi 1.9.2019-31.8.2023, kuitenkin enintään siihen asti kun uuden toimikunnan toimikausi alkaa.

Basic information Completed

Project number OKM038:00/2019

Case numbers 29/040/2019 , VN/2088/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.9.2019 – 31.8.2023

Date of appointment 21.8.2019

Type of body Committee

Goals and results

Toimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain esityksen valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta. Lisäksi toimikunta antaa ministeriölle vuosittain lausunnon valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta, sekä tekee ministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Summary

Valtioneuvosto on asettanut nuorisolakiin perustuvan Arviointi- ja avustustoimikunnan nelivuotiskaudeksi 1.9.2019-31.8.2023, kuitenkin enintään siihen asti kun uuden toimikunnan toimikausi alkaa.