Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma - perusopetus, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

OKM033:00/2020 Development

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma kehittää opinto-ohjausta perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Se vahvistaa oppilaan- ja opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa etenkin peruskoulusta toiselle asteelle, mutta myös siitä eteenpäin jatko-opintoihin tai työelämään.

Basic information Completed

Project number OKM033:00/2020

Case numbers VN/22470/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 18.6.2020 – 31.12.2022

Date of appointment 18.6.2020

Goals and results

Kehittämisohjelman tavoitteena on

- tukea, kehittää ja vahvistaa opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle
- kehittää toimintatapoja henkilökohtaisen, oppijan tarpeisiin sovelletun ohjauksen varmistamiseksi jokaiselle oppijalle
- vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa tekemällä työelämän ja jatko-opintojen mahdollisuudet näkyviksi kaikille oppijoille
- tehdä näkyväksi tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, hyödyntää nykyistä paremmin ennakointitietoa ja vahvistaa työelämää koskevaa tietotuotantoa
- tukea opinto-ohjauksen roolia oppijan osaamisen ja erityisesti vahvuuksien tunnistamisessa ja tukemisessa
- vahvistaa oppilaan- ja uraohjauksen mahdollisuuksia purkaa sukupuolisegregaatiota sekä huomioida monikulttuurisuuden ja kielellisten valmiuksien keskeinen merkitys yhteiskuntaan sosiaalistumisessa
- tukea moniammatillista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Summary

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma kehittää opinto-ohjausta perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Se vahvistaa oppilaan- ja opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa etenkin peruskoulusta toiselle asteelle, mutta myös siitä eteenpäin jatko-opintoihin tai työelämään.

Starting points

Alueelliset, sosioekonomiset ja sukupuolten väliset erot sekä koulutuksen periytyvyys näkyvät oppimisessa ja kouluttautumisessa entistä vahvemmin. Koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatio on Suomessa jyrkkä. Myös maahanmuuttajat, maahanmuuttajataustaiset, vammaiset ja toimintarajoitteiset sekä muut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät jäävät koulutuksessa ja osaamisessa muista väestöryhmistä jälkeen.

Liian moni nuori keskeyttää opintonsa tai valmistuu puutteellisilla tiedoilla, taidoilla ja valmiuksilla. Vaille toisen asteen tutkintoa jää 16 prosenttia ikäluokasta, vaikka nyky-yhteiskunnassa työllistymisen ja osallistumisen vaatimuksena on tunnistettu minimissään toisen asteen tutkinto kaikille.

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti opinto-ohjausta vahvistetaan eri koulutusasteilla. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki perusopetuksen oppilaat löytävät jatko-opiskelupaikan toisella asteella. Lisäksi opinto-ohjauksen avulla tuetaan opintojen sujuvaa etenemistä ja toisen asteen tutkinnon suorittamista ja vähennetään alueellisia, sosioekonomisia ja sukupuolten välisiä eroja koulutukseen hakeutumisessa ja osaamisessa.

Opinto-ohjauksen toimintatapoja kehitetään henkilökohtaisen, oppijan tarpeisiin sovelletun ohjauksen varmistamiseksi jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle. Työelämän ja jatko-opintojen mahdollisuudet tehdään näkyviksi kaikille oppijoille hyödyntämällä nykyistä paremmin ennakointitietoa ja vahvistamalla työelämää koskevaa tietotuotantoa. Lisäksi vahvistetaan vertaisohjausta.

Kehittämisohjelma tukee myös opinto-ohjauksen roolia oppilaan ja opiskelijan osaamisen ja erityisesti vahvuuksien tunnistamisessa ja tukemisessa, vahvistaa oppilaan- ja uraohjauksen mahdollisuuksia purkaa sukupuolisegregaatiota sekä ottaa huomioon kielellisten valmiuksien keskeisen merkityksen yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Kehittämisohjelma tukee moniammatillista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Additional information

Read more