VANUPO

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2024-2027 (VANUPO)

OKM014:00/2023 Development

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Basic information In progress

Project number OKM014:00/2023

Case numbers VN/7050/2023

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule

Date of appointment

Goals and results

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Summary

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Starting points

VANUPOn säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki 1285/2016. Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston 13.4.2017 voimaan tullut asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017). Nyt voimassa oleva vuosille 2024-2027 laadittu ohjelma on järjestyksessään kolmas.

Read more

Nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnos lausuntokierrokselle

Ministry of Education and Culture Press release 20.12.2023 14.10