Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

OKM011:00/2021 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan laissa säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Toiminnan aloittaminen tai olennaisen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää. Yksityinen perhepäivähoito jäisi edelleen ilmoitusmenettelyn piiriin.

Project status

Basic information Completed

Project number OKM011:00/2021

Case numbers VN/1093/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Law drafting

HE laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 18.1.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 40/2021
  Estimated new week of presentation 47/2021
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 43/2022

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuslaki niin, että yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien toiminta tulee luvanvaraiseksi.

Minister in chargeMinister of Education Andersson

Additional information

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Mervi Eskelinen, Erityisasiantuntija
[email protected]

Contact person
Laura Niemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 046
[email protected]

Goals and results

Esityksen tavoitteena on yksityisen päiväkotitoiminnan laadun turvaaminen sekä varhaiskasvatuslain toteutumisen varmistaminen yksityisessä päiväkotitoiminnassa. Yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraistamisen tavoitteena on vahvistaa yksityisen varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa siirtämällä valvonnan painopistettä entistä selkeämmin jälkivalvonnasta ennakollisen valvonnan puolelle sekä tarkentaa eri viranomaisten roolia lupaprosessissa. Esityksen tavoitteena on lisäksi säännellä voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkkarajaisemmin luvan saamisen ja mahdollisen menettämisen edellytyksistä sekä yhdenmukaistaa viranomais-menettelyä luvan saamiseksi. Esityksen tavoitteena on myös, että yksityinen päiväkotitoiminta olisi muun koulutusjärjestelmän tavoin luvanvaraista huomioiden kuitenkin päiväkotitoiminnan erityispiirteet.

Summary

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan laissa säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Toiminnan aloittaminen tai olennaisen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää. Yksityinen perhepäivähoito jäisi edelleen ilmoitusmenettelyn piiriin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.