National data reserves and archiving - working group

OKM005:00/2023 Development

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän 1.1.2023 - 31.5.2023 selvittämään kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä kuntien sähköisten aineistojen siirtämisessä Kansallisarkiston keskitettyyn sähköisen arkistoinnin palveluun (SAPA) arkistointia varten.

Basic information In progress

Project number OKM005:00/2023

Case numbers VN/27871/2022

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.2.2023 –

Date of appointment

Contact person
Jussi Sallila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 246
[email protected]

Goals and results

Työryhmä tuottaa tietovarantoihin sisältyvien aineistojen keskitettyä arkistointia koskevan yhteisen tilannekuvan sekä tiekartan tulevista pilottihankkeista ja niiden edellyttämästä resursoinnista.

Summary

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän 1.1.2023 - 31.5.2023 selvittämään kansallisten tietovarantojen hyödyntämistä kuntien sähköisten aineistojen siirtämisessä Kansallisarkiston keskitettyyn sähköisen arkistoinnin palveluun (SAPA) arkistointia varten.

Starting points

Kansallisia tietovarantoja ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käytettävyyttä ja hallintaa on käsitelty valtiovarainministeriön tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisia tavoitteita kartoittaneessa hankkeessa. Strategisiin tavoitteisiin kuuluu keskeisten kansallisten tietovarantojen tunnistaminen ja niihin sisältyvän tiedon keskitetty hyödyntäminen sekä varantoihin sisältyvien tietojen yhteen toimivuus ja laadukkuus kansallisten laatukriteerien mukaisesti.
Arkistolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä toteutettiin selvitys ”Kansallisarkiston sähköisten palveluiden kehittäminen ja arkistolainsäädännön uudistus”. Selvityksessä kävi ilmi, että kansalliset tietovarannot sisältävät suuren osan kuntien arkistoitavia aineistoja. Kansallisia tietovarantoja on usealla hallinnonalalla: muun muassa Varda (OPH), RYHTI (YM), VATI (MMM/Ruokavirasto), PRONTO (SM), Kanta (STM). Muodostuu kaksoissäilytyksen tilanne, kun kunnilla on arkistointivelvoite omien aineistojensa osalta, mutta aineistoja ei voida siirtää suoraan kansallisesta varannosta Kansallisarkiston keskitettyyn palveluun. Samanaikaisesti Kansallisarkiston keskitettyä arkistointipalvelua kehitetään, jotta palvelu kykenisi vastaanottamaan kuntien ja muun julkishallinnon kuin valtion virastojen arkistoitavat aineistot.

Read more

Työryhmä selvittää kansallisten tietovarantojen keskitettyä arkistointia

Ministry of Education and Culture Press release 14.2.2023 10.19