Peruskoulun tulevaisuustyö -hanke 1.2.2024-31.12.2025

OKM004:00/2024 Development

Työn tavoitteena on luoda yhteinen visio tulevaisuutta rakentavalle peruskoululle. Hankkeessa arvioidaan laaja-alaisessa sidosryhmäyhteistyössä pitkän aikavälin yhteiskunnallisia muutoksia sekä näiden heijastumista koulutuksen tavoitteisiin ja koululaisten hyvinvoinnin, oppimisen ja merkityksellisyyden kokemusten tukemisen tapoihin.

Basic information In progress

Project number OKM004:00/2024

Case numbers VN/1941/2024

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.2.2024 – 31.12.2025

Date of appointment 1.2.2024

Contact person
Venla Bernelius, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 339
[email protected]

Goals and results

Hankkeessa tuotetaan visioraportti peruskoulun tulevaisuudesta, sekä muuta kirjallista materiaalia peruskoulun pitkän aikavälin kehittämisen tueksi. Tulevaisuustyö organisoidaan kolmen teeman ympärille. Teemat ovat: Tekoäly ja teknologia, Perustaidot ja oppiminen sekä Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Kokoavana teemana koko työssä kulkevat sivistys sekä koulutuksen merkityksellisyyden kokemus.

Summary

Työn tavoitteena on luoda yhteinen visio tulevaisuutta rakentavalle peruskoululle. Hankkeessa arvioidaan laaja-alaisessa sidosryhmäyhteistyössä pitkän aikavälin yhteiskunnallisia muutoksia sekä näiden heijastumista koulutuksen tavoitteisiin ja koululaisten hyvinvoinnin, oppimisen ja merkityksellisyyden kokemusten tukemisen tapoihin.

Starting points

Peruskoulun kehittämistarpeen taustalla on havainto nopeasta ja moniulotteisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka edellyttää koulutuksen tavoitteiden ja järjestämisen tapojen yhteiskunnallista uudelleenmäärittelyä. Samalla muutostarpeet kumpuavat huolesta oppilaiden perustaitojen pitkään jatkuneesta heikentymisestä, jonka suunnan kääntäminen vaatii laaja-alaisia, pitkän aikavälin toimia.

Merkittävinä globaaleina ja suomalaisen yhteiskunnan yhteiskunnallisina murroksina voidaan tunnistaa ennen muuta teknologiset – etenkin tekoälyyn liittyvät – muutostrendit, työn ja talouden rakenteelliset muutokset sekä yhteiskunnan sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvät kehityskulut. Koulutuksen sisällöt ja merkityksellisyys tarvitsevat uudenlaisia jäsennyksiä, jotta suomalainen yhteiskunta voi vastata tulevaisuuden haasteisiin, ja jotta koulutus pystyy kannattelemaan lapsia ja nuorten oppimista ja hyvinvointia muuttuvassa maailmantilanteessa.

Yhteiskunnallisten murrosten ja laskevien oppimistulosten tilanteessa perusopetuksella on haasteena löytää toimivia tapoja vahvistaa perustaitoja ja samalla tarjota niiden rinnalle uudenlaista osaamista, joka kytkeytyy laaja-alaiseen tiedon soveltamiskykyyn sekä eettiseen taitoisuuteen ja merkityksellisyyden kokemuksiin.