Skip to content

Det nationella läskunnighetsforumet:
Läsrörelsen inspirerar till läsning och tar tag i försvagade färdigheter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 10.56 | Publicerad på svenska 14.9.2018 kl. 11.12
Pressmeddelande

Riktlinjerna för utvecklandet av barns och ungas läskunnighet publicerades på fredagen av Läsforumet, som tillsatts av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. På basis av riktlinjerna kör Läsrörelsen igång och utmanar alla att främja läsning och läskunnigheten.

- Läsandet är grunden för allt lärande och hänger ihop med hur man klarar sig i livet: välfärd, empati och förtroende. Det är bekymmersamt hur läskunnigheten och -intresset har dalat. Vi måste tillsammans se till att alla barn och unga uppnår en mångsidig läskunnighet oberoende av hembakgrund. Läskunnighetsforumets riktlinjer, som publiceras idag, är en bra utgångspunkt för det här arbetet. Vi behöver en hela folkets läsrörelse, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

-Läskunnighet är en nödvändighet med också en glädje säger Läskunnighetsforumets ordförande, författaren Juha Itkonen.

- Forskning visar att finländska ungas läskunnighet och läslust på en kort tid har sjunkit drastiskt. Också vuxna läser mindre och man ser inte läsandet som lika viktigt som tidigare. Det här måste man ta på allvar och satsa på långsiktiga åtgärder. I längden påverkar det såväl Finlands som finländarnas välfärd. Läskunnigheten är i samma mån som naturvetenskaplig kompetens en faktor för internationell konkurrenskraft, säger Itkonen.

-Å andra sidan kan och behöver inte läsningen se ut på samma sätt som tidigare. Det spelar ingen roll om man läser från papper eller från telefonen eller ifall man läser böcker, tidningsartiklar eller bloggtexter. Det väsentliga är att man kan fokusera på det man läser, att det uppstår en förståelse och att läsandet är ett nöje. Unga önskar också att läsandet i högre grad är något gemensamt, och modern teknologi erbjuder utmärkta möjligheter för detta, betonar Itkonen.

Läskunnighetsforumet drar upp riktlinjer

Läskunnighetsforumet har dragit upp riktlinjer för utvecklandet av barns och ungas läskunnighet. Enligt riktlinjerna bör läsandet i högre grad tas med i barns och ungas vardag, såväl i de virtuella som i de fysiska miljöer barn och unga vistas i.

Läsningen bör utvidgas från att innebära att man tar emot berättelser till att man också skapar berättelser själv. Man erbjuder förebilder som barn och unga ser upp till. Man bör stödja läsvänliga attityder och avlägsna hinder för läsning på alla möjliga sätt.

Föräldrar, vårdnadshavare, familjer och andra personer i barns och ungas närhet uppmuntras att stödja barns och ungas läsande.

Läsrörelsen inspirerar och utmanar

Läsrörelsen är ett resultat av Läskunnighetsforumets arbete och meningen är att Läsrörelsen ska verkställa forumets riktlinjer.

Läsrörelsen inspirerar och utmanar alla att delta i form av  egna kampanjer och utmaningar för läskunnigheten. Var och en kan delta i läsrörelsen på sitt eget sätt. Vem som helst och vilket samfund som helst kan utlysa en utmaning eller en kampanj och berätta om den på sociala medier med haschtagen #läsrörelsen eller #lukuliike.

Kampanjen TL;DR riktar sig särskilt till unga i syfte att fästa uppmärksamhet vid hur digitaliseringen har förändrat sättet att läsa och läsvanorna. Kampanjen förs på sociala medier. Meningen är att under hösten få unga att fundera över sina egna läsvanor. 

Läscentrums skolkampanj Läsrörelsen strävar efter att inspirera barn och unga till att läsa. Genom upplevelser för man in läsandet i barns och ungas vardag och skoldag. Kampanjen genomförs i samarbete med skolorna, biblioteken, ordkonstskolor och en bred skara sakkunniga inom området. Skolkampanjen verkställs under läsåret 2018-2019.

Pressmeddelande av UKM och UBS

Läsrörelsen – riktlinjer för utvecklandet av barns och ungas läskunnighet, pdf
www.lukuliike.fi
#läsrörelsen #lukuliike

Upplysningar:
- Juha Itkonen, författare, ordförande för Läskunnighetsforumet (intervjuförfrågningar via Anne Onnela)
- Anne Onnela, undervisningsråd, UKM, tfn 0295 3 30010
- Leena Aaltonen, kutlurråd, UKM,  tfn 0295 3 30344
- Minna Harmanen, undervisningsråd, UBS, tfn 0295 331481
- Daniel Sazonov, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 3 30276


— —

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte i oktober 2017 Det Nationella Läskunnighetsforumet. Ordförande för forumet är författaren Juha Itkonen.

Kansallinen lukutaitofoorumi vastaamaan lukutaidon ja -innon haasteeseen, UKM-pressmeddelande 31.10.2017 (Läskunnighetsforumets mål och medlemmar) 


Aktörer som varit med om att starta Läsrörelsen är bl.a. Läscentrum, Finlands kulturfond, Finska litteratursällskapet, Modersmålslärarnas Förening i Finland och Helsingfors universitets projekt Inlärning av multilitteracitet med glädje. Under hösten 2018 kör också de av Utbildningsstyrelsen finansierade fortbildningsprojekten i läs- och skrivfärdighet igång, som en del av Läsrörelsen.
                                                                                                                                                               

Allmänbildande utbildning Bibliotek Kultur Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning