Kulttuurimatkailun tiekartta

OKM038:00/2021 Development

Tavoitteena on laatia kansallisen kulttuurimatkailun kehittämisen tiekartta. Tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.

Basic information Completed

Project number OKM038:00/2021

Case numbers VN/6984/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.5.2021 – 31.3.2023

Date of appointment 27.4.2021

Contact person
Emma Harju, Asiantuntija
tel. +358 295 330 134
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella tiekarttaehdotus, jossa määritellään tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet. Lisäksi tiekartan on tarkoitus toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon tiekarttatyössä läpileikkaavasti.

Summary

Tavoitteena on laatia kansallisen kulttuurimatkailun kehittämisen tiekartta. Tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.

Starting points

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua. Tavoite kiinnittyy luovien alojen toimintaedellytysten sekä matkailun kestävän kasvun ja uudistamisen edistämiseen. Luovien alojen vahvistaminen on myös yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueista.

Read more

Kulttuurimatkailulle tiekartta

Ministry of Education and Culture News item 23.3.2023 9.31

Kulttuurimatkailun tiekartta luo suuntaa kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle

Ministry of Education and Culture Press release 18.5.2022 10.34

Verkkokysely: Yhteistyöstä lisäpontta kulttuurimatkailuun

Ministry of Education and Culture News item 16.11.2021 10.51

Kulttuurimatkailun tiekarttatyö käynnissä – vaikuta vastaamalla verkkokyselyyn

Ministry of Education and Culture News item 7.6.2021 8.59

Kulttuurimatkailulle laaditaan tiekarttaa

Ministry of Education and Culture News item 20.5.2021 9.27