Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelma

OKM035:00/2022 Development

Laaditaan kehittämisohjelma, jonka toimenpiteet edistävät hallitusohjelman kirjausta toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamisesta.

Basic information In progress

Project number OKM035:00/2022

Case numbers VN/19206/2022

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 11.4.2022 – 31.12.2023

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Education and training will enhance gender equality and nondiscrimination in society

Action Drawing up a programme to reinforce the learning of the second national language at school

Goals and results

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyön pohjalta on laadittu kehittämisohjelma, jonka toimenpiteet edistävät hallitusohjelman kirjausta toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamisesta ja toteuttavat myös kansalliskielistrategian linjauksia.

Päävastuu kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutuksesta asetetaan Opetushallitukselle. Kehittämisohjelman kustannukset jakautuvat vuosille 2022–2023 ja sen kokonaiskustannukset ovat yhteensä n. 1 000 000 euroa. Ohjelman etenemistä seurataan ohjausryhmän kautta.

Summary

Laaditaan kehittämisohjelma, jonka toimenpiteet edistävät hallitusohjelman kirjausta toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamisesta.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että: ”Tehdään nopealla aikataululla ohjelma, joka vahvistaa koulussa toisen kotimaisen kielen oppimista."

Toisella kotimaisella kielellä tarkoitetaan sekä ruotsinkielisissä kouluissa opetettavaa suomen kieltä (finska) että suomenkielisissä kouluissa opetettavaa ruotsin kieltä. Opetuksen tavoitteena on tarjota oppijalle monipuolisia kokemuksia ruotsin tai suomen kielestä sekä ruotsin tai suomen kieleen liittyvistä kulttuureista. Suomenkielisten koulujen ruotsin kielen opetuksella on kuitenkin hyvin erilaiset tavoitteet ja tasovaatimukset kuin ruotsinkielisten koulujen suomen kielen opetuksella. Yhteinen haaste on, että sekä suomen- että ruotsinkieliset lapset ja nuoret kokevat pärjäävänsä englannin kielellä kaikissa yhteyksissä ja että kiinnostus toista kotimaista kieltä kohtaan on laskeva.

Additional information