Elina Mäkelä, Specialist

Ministry of Education and Culture, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU)
0295330329  
Postal address: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Visiting address: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki