Skip to content

Laaja hanke turvaamaan toisen asteen koulutuksen saatavuutta ja laatua

Ministry of Education and Culture
Julkaisuajankohta 21.10.2021 9.14
Tiedote

Hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon sisältyy tavoite turvata toisen asteen koulutuksen saavutettavuus tilanteessa, jossa alueiden väliset väestölliset erot kasvavat. Tätä varmistamaan opetusministeri Li Andersson asettaa toisen asteen koulutuksen uudistamishankkeen, jonka esitysten on määrä valmistua kesäkuuhun 2022 mennessä.

Väestökehitys ja työelämän muutokset vaikuttavat toisen asteen koulutuksen tehtäviin ja muuttavat koulutuksen järjestämisen reunaehtoja. Hankkeessa valmistellaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan toisen asteen koulutuksen saatavuus vastaten samalla työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin, jotka vaativat koulutuksen sisältöjen nykyistä joustavampaa yhdistelemistä. Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti toisen asteen toimintamuotoja uudistetaan siten, että ne vastaavat yhteiskunnan tuleviin haasteisiin. Keskeistä on myös varmistaa oppivelvollisten koulutuksen hyvä saavutettavuus ja laatu sekä vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin. 

Hankkeella tuetaan nuorten nykyistä nopeampaa ja laajempaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Työssä tulee ottaa huomioon käynnissä oleva jatkuvan oppimisen uudistus.

- Vaikka nuorten ikäluokkien merkittävin pieneneminen tulee tapahtumaan vasta vuoden 2030 tienoilla, valmistautuminen tulevaan on koulutuksen valtakunnallisen saatavuuden varmistamiseksi käynnistettävä nyt. Toisen asteen kehittämiseen liittyviä ratkaisuja tarvitaan siis jo pian. Esimerkiksi oppivelvollisuusuudistus ja jatkuvan oppimisen tarpeet ovat asioita, joiden hyvä toimivuus toisella asteella on varmistettava läpi Suomen, opetusministeri Li Andersson toteaa.

Hankkeessa huomioidaan sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen kehitystarpeet molemmilla kansalliskielillä.

Hankkeelle asetetaan valmisteluryhmä ja ohjausryhmä. Riittävän laajan yhteiskunnallisen keskustelun varmistamiseksi työn tueksi asetetaan myös laajapohjainen seurantaryhmä.

Koulutuspoliittinen selonteko
 
Lisätietoja:

erityisavustaja Touko Sipiläinen, puh. 0295 330 143, [email protected], opetus- ja kulttuuriministeriö

ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 0295 330 180, [email protected], opetus- ja kulttuuriministeriö

neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, puh. 0295 330 105, [email protected], opetus- ja kulttuuriministeriö