Skip to content

17 suositusta varmistamaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2020 12.54
Uutinen
Kv-foorumin jäsenet ministeri Kososen kanssa luovutustilaisuudessa
Teemu Kokko luovutti kv-ryhmän puolesta raportin ministeri Kososelle

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen edistämisen linjaukset (2017–2025) ovat toimeenpanovaiheessa. Osana seurantaa ja kehittämistä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle luovutettiin raportti Yhteistyössä maailman parasta - Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten 2017-25 seuranta ja kehittäminen tiistaina 11.2.

Suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämisessä tavoitteena on laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Opetus ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2018 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumin (KV-foorumi) kahden vuoden määräajaksi seuraamaan ja edistämään linjausten toteutumista.

KV-foorumin tuoreessa raportissa annetaan 17 suositusta, joilla varmistetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten toteutuminen. Suositukset koskevat maakuvaviestintää, alumnitoimintaa, maahantuloon ja jäämiseen liittyviä kysymyksiä, koulutus- ja tiedediplomatian vahvistamista, globaalia vastuunkantoa ja kestävää kehitystä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen korosti, että suomalaisesta osaamisesta viestiessä kannattaa pitää mukana myös korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta, joissa korkeakouluilla on vahva rooli. 

- Harvoin muistetaan mainita, että Suomessa korkeakoulujen yhteistyö yritysten kanssa on jo maailman huippua tai että kokonaisuutta katsoen, olemme korkeakoulutuksessa aivan kärkipäässä, sanoo ministeri Hanna Kosonen

KV-linjauksissa esitetään mm., että opiskeluun ja työntekoon liittyvien prosessien helpottamiseksi tiivistetään eri toimijoiden yhteistyötä alueilla ja kansallisesti. Suomeen opiskelemaan tulevien nuorten ja eri alojen asiantuntijoiden on voitava tuntea olevansa tervetulleita. Tavoitteena on, että Suomeen on helppo tulla opiskelemaan ja työskentelemään. Tätä tavoitetta tulee KV-foorumin mukaan edelleen vahvistaa niin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kuin poikkihallinnollisissa ohjelmissakin ja prosesseissa, kuten Talent Boost-ohjelmassa. 

- Tarvitsemme Suomeen kansainvälisiä osaajia. Hallitus onkin jo tehnyt päätöksiä esimerkiksi lupakäytäntöjen helpottamisesta tutkijoille ja kansainvälisille opiskelijoille. Meidän tulee pystyä pitämään halukkaat osaajat Suomessa opintojen jälkeen ja tarjoamaan ulkomaisille tutkijoille kiinnostavia tutkimusympäristöjä, ministeri Kosonen sanoo.

KV-foorumin toimintaan on osallistunut asiantuntijoita erilaisista suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkostoista ja organisaatioista. Heillä ei ole aikaisemmin ollut yhteistä foorumia, jossa keskustella kansainvälisyyden edistämisestä. Tavoitteena on ollut tuoda yhteen eri toimijat siten, että yhteisen keskustelun kautta voidaan edistää suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä.

Hanna Kosonen Korkeakoulutus ja tiede Tiede