Skip to content

Målet för handlingsplanen för hanteringen av coronakrisen är ett öppet samhälle

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 14.30
Pressmeddelande 252/2021

Torsdagen den 9 september fattade Statsrådet ett principbeslut om att uppdatera handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Syftet med uppdateringen av handlingsplanen är att samhället ska öppnas och förbli öppet.  

Enligt handlingsplanen ska begränsningarna och rekommendationerna börja avvecklas stegvis omedelbart. Social- och hälsovårdsministeriet ger närmare anvisningar i sitt styrningsbrev om det stegvisa införandet av åtgärderna i handlingsplanen.

De nationella begränsningarna och de allmänna rekommendationerna kan slopas när minst 80 procent av alla de som fyllt 12 år i vaccinationsmålgruppen har blivit vaccinerade två gånger eller har erbjudits möjligheten att få båda vaccindoserna. 

Den nya handlingsplanen gäller tills vidare och uppdateras vid behov.

Epidemin bekämpas lokalt - tillämpningen av epidemifaserna och rekommendationerna enligt dem upphör

I fortsättningen ska coronaepidemin i första hand bekämpas genom lokala och regionala åtgärder.

Samhällets olika funktioner ska i princip vara öppna utan begränsningar. Om det behövs begränsningar för att tygla smittkluster, ska åtgärderna riktas med grundligt övervägande.  

I situationer där risken för att epidemin sprids är hög får kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken som en sistahandsmetod för att bekämpa epidemin införa grundligt utvalda och specifika begränsningar för en kort tid. 

I handlingsplanen betonas att principen om barnets bästa först fortfarande ska iakttas i beslutsfattandet. Eventuella begränsningar ska dessutom införas så att de olika branscherna behandlas så jämlikt som möjligt.  

Om epidemiläget plötsligt försämras kan man återgå till den nationella styrningen och införa mer omfattande åtgärder. Statsrådet måste i så fall fatta ett principbeslut om att ta i bruk en riksomfattande nödbromsmekanism.

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör
Pasi Pohjola, direktör
Satu Koskela, avdelningschef
Jaska Siikavirta, direktör
Taneli Puumalainen, avdelningschef
[email protected]