Hoppa till innehåll

Tammerfors nya universitet inleder sin verksamhet 2019, universitetens undervisningssamarbete utvidgas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2017 13.43 | Publicerad på svenska 8.6.2017 kl. 13.46
Pressmeddelande
Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet går samman och bildar stiftelseuniversitetet Tammerfors nya universitet. Samtidigt inför man i universitets- och yrkeshögskolelagen bestämmelser som gäller alla högskolor om att utvidga undervisningssamarbetet. Regeringen avlät lagpropositionen till riksdagen på torsdagen.

Det tredje elementet i Tammerfors nya universitet är Tammerfors yrkeshögskola som huvudsakligen ägs av universitetsstiftelsen. Målet är en gemensamt ledd strategisk helhet där tvärvetenskapliga helheter, flexibla studievägar och samhällelig verkningsfullhet lyfter verksamhetens produktivitet och effektivitet till en ny nivå.

- Tammerfors nya universitet förenar resurserna från tre högskolor. Det här innebär nya studievägar och möjligheter för studerande samt toppforskning inom gemensamt överenskomna spetsområden. Målet är ett mera omfattande och djupare samarbete med områdets näringsliv samt internationellt. Framtidens högskola producerar information och kunskap för fosterlandet och mänskligheten - mer branschövergripande, flexiblare, effektivare, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Verksamheten inom Tammerfors nya universitet har planerats i samarbete med högskolorna samt områdets näringsliv och producenter av offentliga tjänster. Målet är att reformera näringsstrukturen och företagsverksamheten i Tammerforsregionen och att stärka konkurrenskraften såväl nationellt som internationellt. Branschövergripande verksamhet och tvärvetenskaplighet sammanför bildningsprofilen och den praktiska tillämpningen.

De samgående universitetens verksamhet, personal, studerande och egendom övergår till Tammerfors nya universitet vid ingången av 2019.

Högskolornas undervisningssamarbete främjas

Förslaget om samarbete mellan högskolorna ger universiteten och yrkeshögskolorna en större frihet i fråga om att ordna undervisning. Målet är att förbättra undervisningens kvalitet och internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster.

Förslaget möjliggör en bättre arbetsfördelning mellan högskolorna då högskolorna inte längre är tvungna att ordna överlappande undervisning vid sidan av undervisning som ordnas av en annan högskola. Lagen skulle fortfarande förutsätta att högskolorna ordnar största delen av undervisningen för sina examina själva. Ett motsvarande samarbete som gäller språkundervisning har varit möjligt från och med de 1 augusti 2016. 

- Förslaget om undervisningssamarbete är möjliggörande lagstiftning som ger nya och önskade möjligheter och svängrum för högskolorna. Förslaget stöder en gemensam samarbetskultur i högskolorna, högskolornas profilering samt skapandet av kompetenskluster, säger undervisningsministern.

I universitets- och yrkeshögskolelagen ska man också trygga de studerande en övergångstid på tre år i en situation där ett utbildningsprogram har lagts ner eller flyttats över till en annan högskola. Lagen om ändring av universitetslagen avses i fråga om universitetens sammangång träda i kraft den 1 januari 2019. Till övriga delar avses de föreslagna ändringarna träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

-regeringsrådet Immo Aakkula, tfn 02953 30354
-undervisningsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen