Hoppa till innehåll

Rätten till studiestöd och skolresestöd utvidgas

Undervisnings- och kulturministeriet
19.4.2018 13.43
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att man utvidgar rätten till studiestöd och skolresestöd till att omfatta också elever inom den grundläggande utbildningen som inte lägre är i läropliktsålder. I och med ändringen skulle det i högre grad än för tillfället gå att få studiestöd och skolresestöd för grundläggande utbildning för vuxna.

För tillfället kan man bevilja studiestöd för grundstadiet endast för studier som avläggs vid en folkhögskola. Studiestödet kan enligt förslaget tillämpas som finansiering för studierna ifall anda finansieringsformer (bl.a. integrationsstöd, arbetslöshetsunderstöd) inte är tillgängliga.

Studier som ordnas för personer som inte lägre är i läropliktsålder ska enligt förslaget vara på heltid ifall studiernas omfattning är minst 22 kurser per år. Definitionen av heltidsstudier, som finns inskriven i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ändras så att den motsvarar de ändringar som föreslås för studiestödslagstiftningen.

Studiestöd och skolresestöd ska enligt förslaget kunna sökas t.ex. av personer utanför arbetsmarknaden som har en bristfällig grundutbildning. Enligt förslaget ska 500 personer som inte längre är i läropliktsålder kunna få studiestöd. Läroplikten inleds det år då eleven fyller sju år och slutar hela lärokursen för den grundläggande utbildningen är slutförd eller då det har förflutit tio år sedan läroplikten inleddes.

Grundläggande utbildning för personer som överskridit läropliktsåldern är en ny utbildningsform som inleddes från ingången av 2018. Avsikten är att rätten till studiestöd och skolresestöd utvidgas den 1 augusti 2018.

Mer information:

- regeringssekreterareJuha Post, UKM, tfn 02953 30017
- konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen, UKM, tfn 02953 30110
 

Regeringens propositioner och UKM:s övriga ärenden i statsrådet (på finska)