Hyppää sisältöön

Tutkinnoille ja muille osaamiskokonaisuuksille eurooppalaisen mallin mukainen viitekehys

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2017 13.34
Tiedote

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys. Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Näin edistetään suomalaisten tutkintojen tunnustamista, kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä koulutusvientiä. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevan asetuksen, joka tulee voimaan yhdessä asiaa koskevan lain kanssa 1.3.

Viitekehyksessä tutkinnot, oppimäärät ja muut osaamiskokonaisuudet sijoittuvat kahdeksalle eri vaativuustasolle. Kunkin vaativuustason osalta kuvataan, mitä tutkinnon suorittanut henkilö tietää, ymmärtää ja osaa tehdä oppimisprosessin päätyttyä.

Viitekehykseen sijoitetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että muiden hallinnonalojen lainsäädännössä määritellyt tutkinnot ja oppimäärät. Tutkintojen lisäksi myös erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset sijoitetaan viitekehykseen.

Viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Eduskunta hyväksyi lain 20.12.2016. Laki sekä valtioneuvoston torstaina antama asetus tulevat voimaan 1.3.2017. Viitekehyksen tasot 1-8 on tarkemmin kuvattu liitteessä.

Viitekehyksellä on tarkoitus parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Viitekehys tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä. Viitekehykseen ei sijoiteta tutkintojärjestelmästä poistuneita tutkintoja ja oppimääriä.

Opetushallitus huolehtii kansalliseen viitekehykseen liittyvästä viranomaistiedottamisesta ja neuvonnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja siihen liittyvästä tiedottamisesta. Opetushallituksesta saa myös tietoa muiden maiden kansallisista tutkintojen viitekehyksistä. Lisätietoja löytyy Opetushallituksen verkkosivulta.

Lisätietoja:
- hallitusneuvos Laura Hansén (OKM), p. 02953 30098
- yksikön päällikkö, opetusneuvos Carita Blomqvist (OPH), p. 02953 31047

LIITE: Taulukko tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta viitekehyksen vaativuustasoille (pdf)