Hyppää sisältöön

Teosten saatavuutta lukemisesteisille helpottava laki voimaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 13.34
Tiedote

Tekijänoikeuslain muutoksilla helpotetaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten mahdollisuutta käyttää teoksia. Muutoksilla myös varmistetaan, että lukemisesteisten yksinomaiseen käyttöön valmistettuja saavutettavassa muodossa olevia kappaleita julkaistuista aineistoista olisi saatavilla kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Lainmuutoksia edellytti EU:n lukemisestedirektiivi.

Valtuutetut yhteisöt, jotka tarjoavat näkövammaisille tai lukemisesteisille henkilöille liittyviä palveluja, saavat valmistaa niiden laillisesti saatavilla olevista teoksista kappaleita saavutettavassa muodossa. Eniten lainmuutos lisää äänikirjojen valmistamismahdollisuutta. Saavutettavassa muodossa olevat kappaleet liikkuvat vapaasti Euroopan talousalueella, eli lukemisesteiset voivat hankkia aineistoa myös muista Euroopan talousalueen maista.

Kirjallisten aineistojen ja niihin sisältyvien kuvien ja muiden aineistojen tulisi olla lukemisesteisten saatavilla olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilöiden, joilla ei ole tällaista vammaa tai rajoitetta. Saavutettaviin muotoihin kuuluvat äänikirjojen ohella pistekirjoitus, isokirjoitusteksti ja sopeutetut sähköiset kirjat.

Tekijöillä säilyy oikeus korvaukseen, jos valmistettu saavutettavassa muodossa oleva kappale jää pysyvästi lukemisesteisen haltuun.

Hyväksyessään lain eduskunta edellytti lausumassaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi ja vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021.

Lukemisestedirektiivi ja -asetus ovat osa EU:n digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyviä tekijänoikeusuudistuksia.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 8. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 12. marraskuuta 2018.

Taustaa

Lukemisestedirektiivin taustalla on Maailman henkisen omaisuuden järjestössä tehty Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Euroopan unioni ratifioi lokakuun alussa direktiivin taustalla olevan sopimuksen. Sopimus tulee voimaan EU:n jäsenvaltioissa 1.1.2019 alkaen.

Maailman näkövammaisten järjestön (World Blind Union) mukaan näkövammaisia tai heikkonäköisiä ihmisiä on maailmassa noin 253 miljoonaa, ja Euroopassa lukemisesteisten määrä on noin 30 miljoonaa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 02953 30331

Muualla verkossa

Tekijänoikeus