Hyppää sisältöön

Sote-koulutuksen uudistaminen käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2017 12.23
Tiedote
Ammattitaito ja osaaminen ovat avainasemassa sote-uudistuksen onnistumisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämisen. Sote-uudistuksen onnistuminen ja järjestelmän laatu ja vaikuttavuus perustuvat henkilöstön ammattitaitoon. Opiskelijoiden soveltuvuus alalle on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan varmistettava jo opiskelijavalinnoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää sote-osaamisen kehittämisprosessin, jossa kartoitetaan osaamisen uudistamisen tarpeet ja varmistetaan niihin vastaaminen korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

- Sote-palvelujen integraatio, asiakaslähtöiset palvelut ja valinnanvapaus muuttavat palveluita, työnjakoja ja osaamistarpeita. Ammattilaisten osaaminen on otettava täysimääräisesti käyttöön, ja mahdollisuus uudistaa omaa osaamistaan joustavasti on erittäin tärkeä, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

- Sote-järjestelmän laatu ja vaikuttavuus perustuvat henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen. Ne ovat avainasemassa sote-uudistuksen onnistumisen kannalta. Koulutusjärjestelmämme on varmistettava, että jokaisella ammattihenkilöllä on korkeatasoinen osaaminen ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen, ministeri sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on valtakunnan tasolla varmistaa, että koko maassa nykyinen ja tuleva koulutusjärjestelmä vastaa yhteiskunnan tarpeita. Palvelujen uudistuessa ja toimintatapojen muuttuessa ei saa päästä syntymään osaamisvajeita.

Huomiota neuvontaan, ohjaukseen ja kustannustietoisuuteen

Ministeriö on tunnistanut jo erityisiksi haasteiksi neuvonnan ja ohjauksen sekä kustannustietoisuuteen liittyvät osaamistarpeet. Jotta sote-uudistuksesta kaavaillut hyödyt toteutuvat, palveluohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota myös koulutuksessa. Tulevien maakuntien ja sote-toimijoiden johdossa ja keskijohdossa taas tarvitaan terveystaloudellista osaamista.

Ympäri maan on jo käynnistetty erilaisia sote-uudistuksen tarvitsemaan osaamiseen keskittyviä hankkeita, mutta valtakunnallinen koordinaatio koulutusjärjestelmän tasolla on puuttunut.

Käynnistyvää valtakunnallista prosessia tukemaan asetetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa korkean tason ohjausryhmä, joka käy läpi tarvittavat uudistustarpeet sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että täydennyskoulutuksessa.

Opiskelijoiden soveltuvuus sote-alalle varmistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää myös uudistuksen, joka koskee sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuden arviointia opiskelijavalinnoissa. Niin sanottujen SORA-säännösten tarkoituksena on varmistaa potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus siten, että terveydentilan tai toimintakyvyn puolesta soveltumattomia henkilöitä ei oteta sote-alojen koulutukseen.

Ministeriö kuulee koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja SORA-lainsäädännön uudistamistarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista keväällä.

- Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät arvokasta ja vaativaa työtä. Potilasturvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että sote-alalle hakeutuu sille soveltuvia ja motivoituneita opiskelijoita. Myös hakijan itsensä kannalta on eduksi, että hänen soveltuvuutensa työhön selvitetään jo opintoihin hakeutuessa, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Lisätietoja:

opetusneuvos Johanna Moisio, p. 0295 3 30216

opetusneuvos Anne Mårtensson, p. 0295 3 30104

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen alueuudistus-arkisto sote-uudistus