Hyppää sisältöön

Opetusministeri Li Andersson: Rasismia kouluissa ei voi hyväksyä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2020 16.33
Kolumni

Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi tällä viikolla selvityksen Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden syrjintäkokemuksista ja heidän kohtaamastaan rasismista. Tulokset ovat tyrmistyttäviä, vaikkakaan valitettavasti eivät uusia.

Lähes 70 % afrikkalaistaustaisista suomalaisista on kokenut syrjintää ja rasismia koulutuksessa ja rasistinen kohtelu ja syrjintä jatkuu koko koulupolun ajan aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Selvityksestä käy ilmi, että kouluissa ei puututa tarpeeksi epäasialliseen kohteluun ja että rasismi on syvällä rakenteissa. Selvityksen mukaan syrjintää tapahtuu niin oppilaiden kuin opettajien ja muun henkilökunnan toimesta. Tämä ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset koulumaailmaa koskevan rasismin kitkemiseksi on helppo allekirjoittaa. Hallitusohjelmassa on kirjaus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien velvoittavuudesta ja niiden ulottamisesta myös varhaiskasvatukseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien päivitystyö on käynnissä. Tämän lisäksi kouluilta ja oppilaitoksilta on edellytettävä läpinäkyviä  prosesseja rasismiin ja syrjintään puuttumiseksi. Esimerkiksi nimetty häirintäyhdyshenkilö, jolle sekä oppilaat että henkilökunta voisivat raportoida syrjintäkokemuksista, voisi olla osa ratkaisua. Rasismiin puuttuminen pitää olla kaikille saavutettavaa ja kaikkien yhteinen velvollisuus.

Sain vastikään kirjeen eräältä koululaiselta, joka kysyi voisiko kouluissa opettaa rasismista. Mielestäni kysymys on erittäin huomionarvoinen tämän selvityksen valossa. Rasisminvastaista kasvatustyötä on syytä edistää nykyistä paremmin. Myös opettajien ja muun kouluhenkilökunnan täydennyskoulutuksessa antirasistinen kasvatustyö, syrjinnänvastaisuus ja turvallisen tilan periaatteet pitää nostaa keskiöön.

Opettajien ja koulujohdon täydennyskoulutus on huomioitu hallituksen Oikeus oppia -ohjelmassa, jossa opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista vahvistetaan johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeella. Ohjelman kautta vahvistetaan opettajien osaamista erityisesti koulutukselliseen tasa-arvoon, inkluusioon, eriarvoistumiskehitykseen sekä moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen liittyen. Opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan asenteisiin vaikuttamiseksi johdon sitouttaminen on tärkeää. Osana tätä täydennyskoulutuksen kehittämiskokonaisuutta voidaan toteuttaa myös rasismin vastaiseen työhön ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutuksia ja tällä tavalla vahvistaa osaamista ja muuttaa asenteita.

Opetusministerinä haluan sanoa, että otan tämän selvityksen tulokset erittäin vakavasti. Suomalainen koulutusjärjestelmä nojaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ja rasismille täytyy asettaa nollatoleranssi. Lapsena opitut asenteet iskostuvat syvälle ja kouluissa opitut arvostukset näkyvät läpi elämän. Kitkemällä rasismin kouluista edistämme koko yhteiskunnan yhdenvertaisuutta.

Koulujemme oppilaista jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas ja jokaisen kyky ja potentiaali tulisi tunnistaa ja tunnustaa yksilöllisesti, ei tietyn ryhmän edustajana.

Opetusministeri Li Andersson