Hyppää sisältöön

Koulutusvientiin vauhtia yhteisellä tiekartalla - ammatillisen koulutuksen uudet vientikokeilut käyntiin kesällä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2016 16.50
Tiedote

Suomalaista koulutusvientiä vauhditetaan tuotteistamalla koulutuspalveluita, lisäämällä yhteistyötä sekä purkamalla koulutusviennin esteitä. Koulutusvientiä edistävät toimet on koottu koulutusviennin tiekartaksi vuosille 2016–2019. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan tavoitteena on kasvattaa alan toimijoiden liikevaihtoa kolmanneksella vuoteen 2018 mennessä.

- Suomalainen koulutus herättää kansainvälisesti paljon kiinnostusta. Olemme koulutuksen ja osaamisen kärkimaa, ja koulutusviennissä on Suomelle isot kasvumahdollisuudet. Kiinnostusta herättävät muun muassa korkeatasoiset opetussuunnitelmat, laadukas varhaiskasvatus, opettajankoulutus ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus. Aiomme purkaa koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta vuoteen 2019 mennessä, sanoo Grahn-Laasonen.

Korkeakouluissa on vuoden alusta lähtien mahdollistettu lukuvuosimaksut sekä tutkintokoulutuksen myynti EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Seuraavana on valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaa ammatillisten näyttötutkintojen viennin. Näitä koskevat kokeilut on tarkoitus käynnistää jo ensi kesänä. Tavoitteena on mahdollistaa maksujen periminen suomalaisesta koulutuksesta ulkomailla. Kotimaassa maksujen periminen voisi toisella asteella koskea ainoastaan tilauskoulutusta. Konkreettisesti se voi tarkoittaa esimerkiksi urheilulukioille mahdollisuutta tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille maksullisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat valmennuksesta ja koulutuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa työryhmää tekemään esitykset toisen asteen koulutuksen koulutusviennin esteiden purkamiseksi.

- Vahvistamme osaamista ja verkostoja ja tiivistämme yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Uudistamme nykyisiä vienninedistämisen julkisia tukipalveluita, jotta yritykset saavat tukea vientiponnisteluille. Lisäksi karsimme edelleen lainsäädännöllisiä esteitä. Finpron koulutusviennin kasvuohjelmaa uudistetaan. Myös uusien koulutusviennin tarpeisiin suunnattuja rahoitusinstrumenttien ottamista käyttöön selvitetään, toteaa Grahn-Laasonen.

Seuraavan kolmen vuoden aikana puretaan muun muassa muiden koulutusasteiden viennin esteitä. Ministeri Grahn-Laasonen osallistuu kuun vaiheessa vienninedistämismatkalle Brasiliaan, jossa koulutusvienti on keskeisesti mukana.

Tiekartan taustaksi järjestettiin syksyllä 2015 viisi työpajaa, joissa kartoitettiin toimijoiden näkemyksiä koulutusviennin esteistä ja ehdotuksia koulutusviennin vauhdittamiseksi.
Koulutusvienti on osa hallituksen kärkihanketta Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Koulutusviennin tiekartta (2016-2019) Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:9 

Lisätietoja:
- johtaja Jaana Palojärvi, OKM, puh. 040 5116897
- kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, OKM, puh. 040 517 9222
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet) puh. 044 269 3113

Team Finland kärkihankkeet