Hyppää sisältöön

Kokeilukulttuuri mahdollisti sairaalaklovnitoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.9.2018 12.06
Kokeilukulttuuri mahdollisti sairaalaklovnitoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama hanke mahdollisti sairaalalle tärkeän ja tutun sairaalaklovnitoiminnan uudenlaisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kokeilu vahvistaa taide- ja kulttuuritoiminnan roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sairaalaklovnit ovat olleet osa HUSin lastensairaalan arkea vuodesta 2002 lähtien. Klovnitoiminta on lastensairaalan eri osastoilla varsin vakiintunutta, ja klovnitohtoreista on tullut tuttuja kasvoja sairaalassa. Sairaalaklovnit on koettu lastenklinikalla arvokkaaksi. Myös kansainväliset tutkimukset tukevat sairaalaklovnerian myönteisiä vaikutuksia. Toistaiseksi HUSilla ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta tai resursseja selvittää toiminnan todellisia vaikutuksia.

Sairaalaklovnit ja HUS lähtivät mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen voidakseen mitata klovnitoiminnan konkreettisia vaikutuksia toimenpiteiden sujuvuuteen ja lapsipotilaiden kokemuksiin.

Tutkimuksessa tarkasteluun otettiin lastenklinikalla hyvin yleinen toimenpide, jossa lapsipotilaalle asetetaan laskimokanyyli. Laskimokanyylin asettaminen voi olla pienelle potilaalle jännittävä ja kivulias kokemus, mutta se on usein välttämätön toimenpide. Hankkeen avulla HUSin lastenklinikalla voitiin viimeinkin tutkia, miten sairaalaklovnin läsnäolo vaikuttaa pienen potilaan ja hänen perheensä kokemuksiin ja millaisia vaikutuksia sillä on hoitotoimenpiteen onnistumiseen. Tutkimuksessa etsittiin myös mahdollisia klovnitoiminnasta aiheutuvia positiivisia kustannusvaikutuksia.

Uuden lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö ja lastentautien dosentti Pekka Lahdenne kertoo, että sairaalaklovneista on saatu paljon hyvää palautetta vuosien varrella sekä lapsipotilailta, heidän perheiltään että lastensairaalan henkilökunnalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke kuitenkin mahdollisti ensimmäistä kertaa toiminnan tieteellisen tutkimisen. Tutkimus suoritettiin keväällä ja kesällä 2018.

- Alustavat tutkimustulokset viittaavat vahvasti siihen, että sairaalaklovnin läsnäolo toimenpiteessä vaikuttaa potilaan mielialaan positiivisesti ja toimenpiteestä ja sairaalajaksosta jää mukavampi muisto klovnin läsnä ollessa. Klovnit myös tuovat vaihtelua hoitotyöhön, Lahdenne kertoo.

Kokeilu mahdollistaa tutkimuksen

Lahdenteen mukaan ministeriön panostus tällaiseen tutkimukseen vahvistaa taide- ja kulttuuritoiminnan roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös sairaalaklovnit havaitsivat toiminnan järjestelmällistyneen kokeilun aikana.

Yhä useammin pyyntö klovnin läsnäolosta toimenpiteessä tuli sairaalan henkilökunnalta. Kokeilun myötä henkilökunta ymmärsi paremmin, millaisissa tilanteissa klovnin läsnäolosta on hyötyä erilaisissa potilastilanteissa. Yhteistyö sairaalahenkilökunnan kanssa vahvistui ja klovnit pääsivät aiempaa tiiviimmin osaksi hoitotiimiä.

Terveydenhuollon alalla on erityisen tärkeää toimia näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuen, etenkin kun toiminnan rahoituksen lähteenä on julkiset verovarat.

- Sairaalaklovnitoiminta on itsessään arvokasta ja klovnit tuovat sairaalaympäristöön paljon hyvää leikin ja naurun muodossa, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön hanke toi toimintaan lisää ryhdikkyyttä ja järjestelmällisyyttä, Lahdenne toteaa.

Sairaalan toimintakulttuurilla ja ministeriön kiinnostuksella aiheeseen oli kokeilun onnistumiselle suuri merkitys. Lastensairaalassa taide-, leikki- ja kulttuuritoimintaa pidetään tärkeänä ja sen roolia hoitotyön rinnalla kehitetään jatkuvasti, mutta rahoituksen löytäminen tällaiselle tutkimukselle ei tavallisesti ole ollut helppoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön panostus oli sekä klovneille että sairaalalle hyvin arvokasta. Myös ministeriön kiinnostus itse aiheeseen on tärkeää: taide- ja kulttuuritoiminta tarvitsevat sekä rahoitusta että rakenteita voidakseen vakiintua osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kaiken kaikkiaan kokeilun avulla sairaalaklovnien ja lastenklinikan yhteistyöhön onnistuttiin luomaan uusia rakenteita ja vakiinnuttamaan kokeilussa hyväksi koettuja toimintatapoja. Tällainen tutkimus on uusi alue terveydenhuollon yhteydessä.

Taide- ja kulttuuritoiminnan vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vaatii pioneereja, jotka uskaltavat kokeilla toiminnan järjestämistä uusin tavoin sekä tutkia toiminnan vaikutuksia. Hankkeen myötä opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut mukana tukemassa arvokasta tieteellistä tutkimusta, joka edistää kaikista pienempien potilaiden hyvinvointia ympäri Suomen.