Hyppää sisältöön

Kulttuuriministeri Sampo Terho:
Ensi vuonna miljoonan lisärahoitus esittävän taiteen vapaalle kentälle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2018 15.15
Tiedote

Esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta lisätään ensi vuonna miljoonalla eurolla. Lisäys on kertaluonteinen. Vuonna 2020 lisäystä on kolme miljoonaa euroa. Lisärahoituksesta sovittiin kevään kehysriihessä. Vuonna 2018 vapaan kentän toiminta-avustuksia myönnettiin 7 455 000 euroa. Harkinnanvaraiset avustukset jakaa Taiteen edistämiskeskus.

Kevään 2018 kehysriihessä vuosille 2020-2023 hallitus on sopinut, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmää uudistetaan toteuttamalla museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja parantamalla esittävän taiteen ns. vapaiden ryhmien toimintaedellytyksiä.

- Uudistuksen toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin varataan vuodesta 2020 lukien yhteensä 7 miljoonaa euroa, josta esittävän taiteen vapaan kentän osuus on kolme miljoonaa. Uudistus käynnistetään etupainotteisesti. Sitä varten talousarviossa on varattu ensi vuodelle miljoonan euron määräraha, joka käytetään vapaan kentän kolmevuotisiin toiminta-avustuksiin, sanoo kulttuuriministeri Sampo Terho.  

Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavia harkinnanvaraisia avustuksia uudistetaan VOS-uudistustyöryhmän esittämällä tavalla. Uudistus kohdentuu noin 105 toiminta-avustusta saavaan ammattilaisryhmään teatterin, tanssin, sirkuksen ja musiikin aloilla. Muilta osin esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on jatkovalmistelussa ministeriössä.
Kulttuuriministeri Sampo Terhon mukaan uudistuksella on huomattava vaikutus vapaalla kentällä työskentelevälle noin 600 taiteilijalle. Suurimmat muutokset tulevat olemaan siirtyminen 1- tai 3-vuotisiin toiminta-avustuksiin sekä tuotantoalustojen hyväksyminen tuettavan toiminnan piiriin.

- Uudistuksella helpotetaan toiminta-avustuksen piiriin pääsemistä, tuetaan alan uudistumista sekä parannetaan toimijoiden toiminnan kehittymistä pitkäjänteisempään suuntaan. Myös siirtymistä valtionavustuksen piiristä valtionosuustoimijaksi helpotetaan. Tuotantotapa tai genre ei ole enää määräävä tekijä, sanoo ministeri Terho.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Toni Kokko, p. 02953 30113

Taustaa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistusta kesällä 2016. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyöryhmä luovutti tammikuussa 2018 kulttuuriministeri Sampo Terholle esityksensä uusiksi kulttuurin rahoituslaeiksi, jotka korvaisivat nykyisen teatteri- ja orkesterilain ja museolain.

•    Ehdotus taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi valmistunut (OKM tiedote 17.1.2018) https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ehdotus-taide-ja-kulttuurilaitosten-rahoituksen-uudistamiseksi-valmistunut

•    Julkaisu Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1). Työryhmän ehdotus.