Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 20.1.2017 8.01 | Julkaistu suomeksi 13.2.2017 klo 15.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toimenpideohjelman ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ohjelmalla tuetaan ja vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2017-2019. Opettajien osaamisen kehittämiseen ohjataan ensimmäisessä vaiheessa 4,5 miljoonaa euroa.

Ohjelma on osa ammatillisen koulutuksen reformia, jossa koko ammatillinen koulutus uudistetaan. Reformi muuttaa myös opettajan työtä, kun opetusta toteutetaan aiempaa moninaisemmissa oppimisympäristöissä, yhä enemmän muun muassa työpaikoilla ja digitaalisissa ympäristöissä. Samalla opetuskeskeisestä ajattelusta siirrytään oppimiskeskeiseen ajatteluun. Reformin toteutuksen onnistuminen edellyttää opetushenkilöstöltä uutta osaamista, uusia työ- ja toimintatapoja, uusien oppimisympäristöjen hallintaa sekä kykyä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen ja toteuttamiseen yhdessä työelämän kanssa.


- Iso reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin. Opettajat ja työpaikkaohjaajat ovat reformin onnistumisen kannalta avainroolissa. Ammatillisen koulutuksen ammattilaisille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan esimerkiksi digitaalisessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvat erityisesti koulutuksen osaamisperusteisuus, työpaikalla järjestettävä koulutus, laadunhallinta ja digitaaliset taidot.

Toimenpideohjelma muodostuu kolmesta osasta: opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeesta, digitaalisen osaamisen kehittämiseen painottuvasta osaamismerkkihankkeesta sekä reformin toimeenpanoa tukevasta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta.

Ensimmäisenä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä Opetushallituksen kanssa kolmevuotisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeen (Parasta osaamista -hanke), jota koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Hankkeeseen on varattu noin 4,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tuottaa kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön toimintamalleja ja tukimateriaaleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen reformin tavoitteiden mukaisesti sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.

Ohjelma liittyy myös syksyllä julkaistun opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan. Toimenpiteillä tuetaan osaltaan opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa toimenpideohjelmalle ohjausryhmän, joka koostuu opettajien, opiskelijoiden, ammatillisten opettajakorkeakoulujen, koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajista sekä opettajuuden ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 3 30308

Ammatillisen koulutuksen reformi
Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma