Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017

Koulutuksen yrittäjyyslinjausten (2017) tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä. Linjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille ja antavat vinkkejä ja suunnittelun tukea käytännön työhön.

Yrittäjyyslinjausten kohderyhmä on laaja, sisältäen kasvatus-, opetus- ja koulutusalan toimijat kaikilta koulutusasteilta, koulutuksen järjestäjät ja kehittäjät, paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset koulutusalan päättäjät sekä yrittäjät ja yrittäjyyttä tukevat organisaatiot.

Yrittäjyyslinjaukset muodostavat kokonaisuuden yhdessä samansuuntaisten ohjaavien strategisten asiakirjojen - kuten hallitusohjelma, maakunnalliset, ylimaakunnalliset, alueelliset ja paikallisten yrittäjyyskasvatusstrategiat – kanssa. Yrittäjyyslinjaukset on tehty edellä kuvattuihin strategisiin asiakirjoihin nojaten, keskeisiä EU-asiakirjoja ja aiempia selvityksiä ja tutkimuksia hyödyntäen laajan työryhmän yhteistyönä.

Yrittäjyyslinjausten painopisteet

 

Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset (2017)