Yrittäjyyskoulutus ja -kasvatus

Kädentaitajia. KUVA: OKMYrittäjyys ja koulutus -hankkeessa valmistellaan linjaukset yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjyyskoulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjaukset (2017) syventävät aiempia Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja (2009). Niiden tarkoituksena on kehittää yrittäjyyskoulutusta ja -kasvatusta peruskouluissa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on mukana myös kansainvälisessä Innovation Cluster for Entrepreneurship Education -tutkimushankkeessa. Hankkeessa selvitetään, miten Euroopan komission tavoite tarjota nuorelle käytännön yrittäjyyskasvatusta ennen peruskoulutuksen päättymistä, voidaan toteuttaa.

Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Nämä pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä. Suuntaviivat toimivat osana ministeriön informaatio-ohjausta.

Yrittäjyyslinjaukset toimivat konkreettisena toiminnan arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle,henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille. Lisäksi linjaukset antavat vinkkejä ja suunnittelun tukea käytännön työhön.

Lisätietoja

Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330223