Uusi peruskoulu

Tavoitteena on tehdä Suomesta modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa.

- Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Uusi peruskoulu -ohjelmalla toteutetaan hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta. Hankkeessa uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Uusi peruskoulu -ohjelmassa peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana.

Uusi peruskoulu -ohjelman toimenpiteet

Uusi peruskoulu -ohjelma käynnistää myös peruskoulun pitkän aikavälin kehittämisen. Peruskoulufoorumi kokoaa perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin ja luomaan linjaukset tulevaisuuden peruskoululle. Valmistelu ajoittui Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Foorumin laatima Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -sitoumus julkistettiin helmikuussa 2018.

Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -sitoumuksessa linjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi Peruskoulufoorumi on käynnistänyt #Paraskoulu-kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on kerätä ja jakaa tekoja ja ideoita, joilla rakennetaan tasa-arvoista maailman parasta peruskoulua. Osoitteessa paraskoulu.fi jokainen voi jakaa idean tai teon sekä hakea inspiraatiota muilta.

Opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta uudistetaan Opettajankoulutusfoorumin johdolla. Opettajankoulutusfoorumin laatiman Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman strategiset linjaukset määrittävät suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle.

Koulujen toimintakulttuuria uudistetaan tutoropettajien ja verkostojen avulla. Uusi peruskoulu -ohjelman toimenpiteenä jokaiseen peruskouluun mahdollistetaan tutoropettaja ohjaamaan muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen ja tukemaan uuden pedagogiikan toteutumista ja opetussuunnitelman käyttöönottoa.

Uusi peruskoulu -ohjelman mukaisesti käynnistetään myös kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Oppilaiden oppimisedellytyksiä parantavat ja erilaisia oppimisen tapoja huomioon ottavat perusopetuksen kokeilut nostetaan esiin. Opetushallituksen yhteyteen on perustettu Kokeilukeskus, jonka tehtävänä on koordinoida ja tukea oppilaitosten kokeiluja sekä innovaatioiden juurruttamista ja levittämistä.

Lue lisää hankkeen toiminnasta ja tuloksista:

Uusi peruskoulu kärkihanke 2016–2018 - loppuraportti

Seuraa Uusi peruskoulu -hanketta Twitterissä

Muualla verkossa

Oppiminen uudistuu -blogissa kerrotaan Uusi peruskoulu -ohjelman etenemisestä sekä jaetaan ideoita ja ajatuksia koulun kehittämisen ja oppimisen uusista tuulista.

Kokeilukeskus [Opetushallitus]