Uusi lukio

Lukiokoulutukselle vetovoimaa uudistuksella.

- Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

#uusilukio

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä.  Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain kesäkuussa 2018, ja laki tuli voimaan 1.8.2019.

Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Lukiouudistuksen valmistelu ja lausuntokierrokset

Uudistusta suunnittelevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnettiin jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita.

Lukiolakiin liittyvät asetukset olivat lausuntokierroksella 21.6.- 3.9.2018.

Ylioppilastutkinnon uudistamista koskeva lakiesitys oli lausuntokierroksella 21.6.- 3.9.2018. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa ylioppilastutkinnon yleissivistävyyden mittaamista ja mahdollistaa tutkinnon suorittaminen myös englannin kielellä. Lisäksi parannetaan kokelaiden asemaa ja joustavoitetaan tutkintoa purkamalla siihen liittyviä normeja.

Hallituksen esityksen valmistelun pohjana ovat olleet Gaudeamus igitur -ylioppilastutkinnon uudistaminen työryhmän esitykset sekä englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämistä koskeva selvitys. 

Etsitkö tätä?

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Presidentin vahvistamat lukiouudistukseen liittyvät lait löytyvät päätöstiedoista (10.8.2018). 

Lisätietoja

Tiina Silander, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330188