Uuden järjestämisluvan hakeminen

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien uudistamisen yhteydessä on mahdollista hakea uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien uudistamisen yhteydessä oli mahdollista hakea uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Ministeriö on käsitellyt uusia järjestämislupia koskevat hakemukset, jotka toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön 11.8.2017 mennessä. Päätökset on toimitettu järjestämisluvan hakijoille.

Järjestämislupien uudistamisen yhteydessä myös sellaisilla koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole ollut ministeriön myöntämää ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa tai joiden ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa jatkuu voimassa siirtymäajan, oli mahdollista hakea uutta ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Järjestämislupahakemukset arvioitiin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n ja valtioneuvoston asetuksen ammatillisesta koulutuksesta 8 §:n järjestämisluvan myöntämisedellytysten mukaisesti.

Uuden ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta voi olla yhteydessä alueen esittelijään.

 

Lisätietoja:

Uusimaa: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta: opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 02953 30104

Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi: opetusneuvos Tiina Polo, puh. 02953 30022

Sähköpostiosoitteet: [email protected]