Ammatillisen koulutuksen reformin tukiohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhdessä Opetushallituksen kanssa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan uudistamisessa. Tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintakulttuuria pysyvästi.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Tukiohjelman toimet ja kehittämishankkeet muodostavat ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita tukevan kokonaisuuden. Tukiohjelmalla tuetaan ammatillisen koulutuksen uudistamista vastaamaan uuden lainsäädännön tavoitteita, työelämän ja kansalaisten muuttuvia osaamistarpeita sekä elinikäisen oppimisen tarpeita.

Suurin muutos on ajattelutavan kääntyminen järjestelmäkeskeisyydestä osaamisperusteisuuteen ja kysyntälähtöisyyteen. Opiskelija ja työelämä ovat entistä vahvemmin palveluiden lähtökohtana.

Tukiohjelman hankkeissa kehitetyt materiaalit, työvälineet ja toimintamallit ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien käytettävissä.

Reformin tukiohjelmaan on varattu noin 60 miljoona euroa vuosille 2017-2020.

Parasta-kehittämishankkeet

Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa Parasta kehittämistä -kokonaisuus, joka koostuu neljästä laajasta verkostohankkeesta.

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

Muut kehittämishankkeet

Parasta-hankkeiden lisäksi on muita mm. henkilökohtaistamista, oppimisympäristöjen monipuolistamista, avoimia oppimateriaaleja ja johtamista kehittäviä hankkeita.

Lisätietoja