Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot raportin julkistustilaisuus

Keskiviikko 25.1.2023 klo 13.00 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston VN TEAS tutkimushankkeessa Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot on tarkasteltu erilaisissa asemissa olevien opetus- ja tutkimustyön tekijöiden tehtäviä, työn tekemisen ehtoja ja mahdollisuuksia ja niiden muutoksia.

Julkaisutilaisuus järjestettiin Valtioneuvoston kokouskeskuksessa Mariankadulla (kokoustila Paja, Mariankatu 9, Helsinki). Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä. 

Tutkimushankkeessa on haastatteluaineistoihin pohjautuen eritelty tutkija-opettajien työnkuvaa ja urakehitystä. Aineistot on kerätty Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista. Hankkeessa on tarkasteltu miten yliopistojen akateemisen työn ympäristöä ovat muovanneet monet 2000-luvulla tapahtuneet muutokset, kuten organisaatiomuutokset, uudet johtamis- ja hallintojärjestelmät sekä johtamisdiskurssit, koveneva kansainvälinen ja kotimainen kilpailu, urareittien uudelleen rakenteistaminen sekä työmenetelmien digitalisoiminen. Loppuraportissa on myös suosituksia sekä yliopistoille että opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Linkki julkaisuun: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164568

Tilaisuuden ohjelma:

13.00
Tervetuloa ja avaussanat
Opetusneuvos Saara Vihko, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.15
Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot raportin esittely
Yliopistotutkija Arja Haapakorpi, Tampereen yliopisto Esitys: Haapakorpi

13.45
Paneelikeskustelu:
Akateemisen työn piirteet 2020-luvulla: tutkimuksen ja opetuksen eriytymiskehitys, tenure track urakehityksen ankkurina sekä tutkimusrahoituksen haku työtehtävänä

  • Yliopistotutkija Arja Haapakorpi, Tampereen yliopisto
  • Johtaja Floora Ruokonen, Suomen Akatemia
  • Dekaani Jouko Lampinen, Aalto Yliopisto
  • Tutkijatohtori Taru Siekkinen, Jyväskylän yliopisto
  • Johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

15.00                
Tilaisuus päättyy

Lisätietoa:
Jukka Haapamäki, opetusneuvos, jukka.haapamak(at)gov.fi
Arja Haapakorpi, hankkeen johtaja, Tampereen yliopisto, arja.haapakorp(at)tuni.fi

https://tietokayttoon.fi/-/yliopiston-muutos-ja-akateemisen-tyon-tasa-arvot