Tasa-arvoa ja laatua! – valtakunnallisten kehittämisohjelmien päätösseminaari

Torstai 10.11.2022 klo 9.30 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeus oppia- ja Oikeus osata-hankkeiden sekä lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman yhteinen päätösseminaari järjestetään 10.11.2022 klo 9.30–15.00.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää valtakunnallisten, pääministeri Sanna Marinin hallituksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen (Oikeus oppia), ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmien (Oikeus osata) sekä lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman yhteisen päätösseminaarin torstaina 10.11.2022.

Seminaarissa luodaan katsaus kehittämisohjelmiin ja niiden tuloksiin sekä kuullaan hanketoteuttajien kokemuksia ja näkemyksiä ohjelmien toteutuksen varrelta.

Seminaarin yhteisenä teemana on osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Seminaari järjestetään kutsuseminaarina. Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu seminaariin kehittämisohjelmien valmisteluun ja toteutukseen osallistuneita toimijoita, työryhmien ja ohjausryhmien jäseniä, asiantuntijoita ja tutkijajäseniä sekä kasvatuksen ja koulutuksen alan sidosryhmiä.

Seminaari striimataan, ja sitä on mahdollista seurata internetin välityksellä. Linkit löytyvät ohjelmasta alla.

Ohjelma

Seminaarin yhteinen osuus
Aika: klo 9.30–12.00
 

Pääset seuraamaan seminaaria Youtubessa tämän linkin kautta:
Seminaarin yhteinen osuus

9.30   Tasa-arvoa ja laatua! Katsaus hallitusohjelman toteutukseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa
Opetusministeri Li Andersson

Lukion laatustrategian luovutus opetusministeri Anderssonille
Ylijohtaja Petri Lempinen

Hyvinvointi on laatua – suuntia toisen asteen koulutukselle
Ylijohtaja Petri Lempinen

Oikeus oppia -ohjelman tavoitteita ja saavutuksia. Missä mennään varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kehittämisessä?
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

10.30   Näkymiä kehittämishankkeisiin ympäri Suomea

10.45   Osallisuus yhteisöä vahvistamassa! Näkökulmia osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentamiseen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa
Keskustelemassa aiheesta:
Lukas Virtala, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Venla Tilli, Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry
Pekka Paappanen, vuoden rehtori 2020

11.15   Kuinka osallisuutta voidaan edistää? Hyötyä hanketyöstä?
Paneelikeskusteluun osallistuvat:
Ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho, Espoon kaupunki
Vararehtori, pedagoginen johtaja Raija Näppä, Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kehittämispäällikkö Katjamaria Halme, Vantaan kaupunki

12.00   Lounas

13.00   Ohjelma jatkuu iltapäivällä klo 13.00–15.00 ohjelmakohtaisissa seminaareissa

Oikeus oppia -ohjelman iltapäiväseminaari
Aika: klo 13.00–15.00


Tämän linkin kautta voit seurata Oikeus oppia -ohjelman loppuseminaaria Youtubessa:
Oikeus oppia -iltapäiväseminaari

Oikeus oppia -ohjelman satoa:
Lapsen tuen, oppimisen tuen ja inkluusion vahvistaminen – missä mennään vuonna 2022?

Iltapäiväseminaarissa luodaan kattava katsaus tuen ja inkluusion teemoihin, kehittämistyöhön, tutkimukseen ja hyviin käytänteisiin.

Iltapäivän osuudessa aiheita ovat:

Varhaiskasvatuksen tuki vahvistui – missä mennään nyt?
Opetusneuvos Kirsi Alila, opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetuksen tuen kehittämisen suuntaviivoja
Opetusneuvos Erja Vitikka, opetus- ja kulttuuriministeriö

Konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittäminen ja lähikoulujen tukeminen moniammatillisessa tuessa
Hankepäällikkö Niina Ekqvist, Turun kaupunki

Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion verkosto – yhteistä tuen käytäntöjen kehittämistä
Projektikoordinaattorit Heta Flyktman ja Laura Tarvonen, Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen

Johtamisen merkitys tuen ja inkluusion kehittämisessä
Professori Päivi Pihlaja, Itä-Suomen yliopisto

Uudet lukutaidot – kehittämisohjelma – oppijan oikeus digitaaliseen osaamiseen
Projektiasiantuntija Sasu Leinonen, KAVI
Hanketoimijoiden, oppilaiden ja opettajien näkökulmia kehittämisohjelman saavutuksiin
Porvoon digipolku - TVT, ohjelmointiosaaminen ja medialukutaito
Luokanopettaja Jaakko Aaltonen, luokanopettaja Anna Haapasalo ja oppilas Minea Haapsalo, Porvoon kaupunki

Loppusanat – kohti vahvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen
Oikeus osata -ohjelman ja lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman iltapäiväseminaari
Aika: klo 13.00–15.00

Tämän linkin kautta voit seurata Oikeus osata -ohjelman ja lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman iltapäiväseminaaria Youtubessa:
Oikeus osata -ohjelman ja laatu- ja saavutettavuusohjelman iltapäiväseminaari

Ohjelmista opittua – näkökulmia kehittämisohjelmien teemoihin ja hankkeisiin:

Mitä opiskelija tarvitsee onnistuakseen oppimisessa, ja miten se organisoidaan?

Dosentti Antti Maunu

Tiimeissä opiskelija vaikuttaa ja kehittää!
Rehtori Kalle Luhtasela, lehtorit Sari Pahkala ja Nina Hietanen ja opiskelijat, Ylivieskan lukio

Kuinka luoda yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia toisella asteella
Hankekoordinaattori Mari Korpela, verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry

Vertaiskohtaamiset kehittämisen ja kehittymisen tukena
Koulutuspäällikkö Aila Ylihärsilä, Sedu

Loppusanat
Ylijohtaja Petri Lempinen

Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Minna Polvinen ja johtaja Tiina Silander, [email protected]