Sivistys, osaaminen ja hyvinvointi – perusta kestävään elämäntapaan

Perjantai 4.11.2022 klo 8.30 – 12.15

opetus- ja kulttuuriministeriö

Sivistys, osaaminen ja hyvinvointi – perusta kestävään elämäntapaan

Paikka: Tiivistämö - Suvilahden kulttuuri- ja tapahtuma-alue, rakennus numero 5. Sisääntulo alueelle osoitteista Sörnäisten rantatie 22 ja Kaasutehtaankatu 1

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tapahtuman, jossa luodaan katsaus missä tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kestävän kehityksen moninaisen kokonaisuuden edistämisessä menemme.

Moni strategia, linjaus ja ohjelma jo määrittää kansallisen ja kansainvälisen toiminnan suuntaa, alkaen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:sta, hallitusohjelmasta, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan strategiasta, ja opetus- ja kulttuuriministerin omista strategioista ja linjauksista. Niiden kaikkien toteuttamiseen tarvitaan koko yhteiskunnan panosta. 

Tapahtuman tarkoituksena on osaltaan kuulla alustajien, panelistien sekä yleisön näkemyksiä siitä, mikä tulevaisuudessa on merkittävää muuttuvassa maailmassa ja olemmeko pitäneet toinen toisemme mukana kehityksessä. Erityisinä näkökulmina keskustelussa ovat osaaminen ja sivistys, sekä hyvinvointi ja merkityksellinen elämä. 

Oma arvonsa on yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisella ja kaikkien tahojen omakohtaisen merkityksellisyyden ymmärtämisellä kestävän kehityksen edistämisessä. Toivoimmekin mahdollisimman monen voivan osallistua tapahtumaan paikan päällä. Läsnäosallistumispaikkoja on 200. Tila on esteetön. Tarvittaessa tilaisuuteen voi myös osallistua etänä. 

Ilmoittautuminen on suljettu.

Tapahtuman ohjelma ja materiaalit

Taustaa:

Lisätietoa: