Erityisen koulutustehtävän lukioiden kehittämisseminaari

Tiistai 4.10.2022 klo 10.00 – 16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu erityiseen koulutustehtävään sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneiden lukioiden ja lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat valtakunnalliseen kehittämisseminaariin. Seminaari järjestetään tiistaina 4.10.2022 klo 10.00–16.00 sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kokoustila Meritullissa, Meritullinkatu 8, Helsingissä.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita lukioiden rehtorit ja erityiseen koulutustehtävään liittyvässä valtakunnallisessa kehittämis- ja verkostoyhteistyössä mukana olevat opettajat ja muut avainhenkilöt sekä koulutuksen järjestäjien edustajat.

Seminaaripäivän tarkoituksena on koota yhteen valtakunnallisen kehittämistehtävän lukioiden henkilöstöä kuulemaan ja keskustelemaan erityisen koulutustehtävän ja siihen liittyvien valtakunnallisten kehittämistehtävien tilanteesta sekä toimintaan liittyvistä tulevaisuuden haasteista, kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Tarkoitus on myös tukea valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneiden lukioiden välistä verkostoitumista sekä edistää hyvien uusien käytänteiden ja toimintamallien tehokasta levittämistä.

Esimerkkejä valtakunnallisten kehittämistehtävien toteuttamisesta

Urheiluun painottuva opetus

Kuvataiteeseen painottuva opetus

Musiikkiin painottuva opetus

Matematiikkaan ja luonnontieteisiin painottuva opetus

Kieliin painottuva opetus

Yrittäjyyteen ja liiketoiminnalliseen osaamiseen painottuva opetus

Lisätietoja tilaisuudesta:
opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 0295 330 406, [email protected] ja hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, puh. 0295 330 146, [email protected]