Osaamisen tunnistamisen työryhmän järjestämä kuulemistilaisuus

Torstai 29.9.2022 klo 13.00 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Osaamisen tunnistamisen työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työ-välineiden ja menettelyjen luomista.

Lisätietoa hankkeesta: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM044:00/2021

Kuulemistilaisuudessa esitellään työryhmän luonnos osaamisen tunnistamisen valtakunnallisiksi periaatteiksi sekä kerätään ideoita ja ehdotuksia työryhmän pilotti-/kokeiluhankkeisiin. Kuulemistilaisuudessa sidosryhmillä on mahdollisuus evästää työryhmän työtä osaamisen tunnistamisen kehittämiseksi. Tilaisuuden aiheita kommentoivat ennalta pyydetyt kommenttipuheenvuorojen esittäjät.  

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin torstaina 29.9.2022 klo 13.00–15.00.

Kuulemisessa hyödynnetään Howspace-alustaa, jossa on mahdollisuus kommentoida aiheita tilaisuuden aikana ja kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. Ilmoittautuneille lähetetään kutsu tilaisuuteen ja Howspace-alustalle ennen tilaisuutta. On myös mahdollista osallistua pelkästään keskusteluun Howspace-alustalla. (Osallistuja tarvitsee henkilökohtaisen linkin voidakseen osallistua keskusteluun alustalla, joten ilmoittautuminen on tässäkin tapauksessa välttämätöntä.)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen (https://link.webropolsurveys.com/S/358FDE01575AEE9B) ja Howspace-alustalle pyydetään viimeistään torstaina 22.9.2022. Kuulemistilaisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaa työryhmän sihteeri Jenni Larjomaa ([email protected]). 

Osaamisen tunnistamisen työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten Osaamisen tunnistamisen työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista. Työryhmän työskentely käynnistyi syksyllä 2021.

Ohjelma 

klo 13.00
Tervetulosanat
Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö, osaamisen tunnistamisen työryhmän puheenjohtaja
Tilaisuuden kulusta ja Howspace-tekniikasta, Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö, tilaisuuden juontaja

klo 13.10 
Osaamisen tunnistamisen valtakunnalliset periaatteet ja tulevat kokeilut/pilotit

Katri Tervaspalo, opetus- ja kulttuuriministeriö ja
Jenni Larjomaa, työ- ja elinkeinoministeriö 

klo 13.30
Ennalta pyydetyt kommenttipuheenvuorot osaamisen tunnistamisen valtakunnallisista periaatteista ja evästyksiä työryhmän kokeiluihin/pilotteihin   

•    Milka Kortet, johtava asiantuntija, Palvelualojen työnantajat Palta ry 
•    Maria Mäkynen, yhteiskuntasuhdejohtaja, ammattiliitto Pro 
•    Tapio Huttula, projektipäällikkö, Suomen Kasvukäytävä 
•    Venla Tilli, puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry 

klo 14.20
Paneelikeskustelu kommenttipuheenvuorojen esittäjien kesken

Juontajana Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö 

klo 14.45 
Tilaisuuden päätös ja muut mahdolliset kysymykset

Jenni Larjomaa, työ- ja elinkeinoministeriö
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut