Toisen asteen koulutuksen ajankohtaiswebinaari

Perjantai 10.6.2022 klo 9.00 – 11.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaisia asioita ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin 10.6.2022. Ministeriön toiveena on lisätä vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja järjestää tällaisia tapaamisia säännöllisesti joko kaikille toisen asteen koulutuksen järjestäjille tai teemasta johtuen joko ammatillisen tai lukiokoulutuksen järjestäjille. Tilaisuuksien järjestämisessä ministeriö tekee yhteistyötä Opetushallituksen kanssa.
 

Ohjelma

Tilaisuuden avaus

ylijohtaja Petri Lempinen, OKM

Missä olemme?

Mitä tilastot kertovat suoritteista?

asiantuntija Johannes Peltola, OKM

Katsaus koulutuksen järjestäjien talouteen

erityisasiantuntija Seppo Hänninen, OPH

Kommenttipuheenvuorot – kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen, Sedu
ja tulosaluejohtaja, rehtori Samuli Laitinen, GRADIA-lukiot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ja tulevaisuuskatsaus

neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius

Kohti kevättä 2023

Valmistautuminen hallitusohjelmaan

johtaja Tiina Silander ja ryhmäpäällikkö Ville Heinonen

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

asiantuntija Kaisa Koskimäki ja ylijohtaja Petri Lempinen

Tilaisuuden päättäminen

ylijohtaja Petri Lempinen


Kutsuttavat: lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Kohderyhmät: kunnat, järjestöt ja yhteisöt