Webinaari: Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset ja valintojen kehittäminen

Perjantai 3.6.2022 klo 9.00 – 13.30

opetus- ja kulttuuriministeriö

Webinaarissa julkaistaan ja esitellään VATT:n ja Laboren toteuttaman Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen tulokset ja loppuraportti, kuullaan näkemyksiä tutkimustuloksista sekä tutustutaan käynnissä olevaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämistyöhön ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä opiskelijavalintojen kehittämisen tulevaisuuden tarpeista.

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja on kehitetty runsaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Viimeisimmässä vuosina 2018–2020 toteutetussa uudistuksessa todistusvalinta korvasi yleisimpänä valintatapana ylioppilaskokeiden arvosanoista ja valintakokeesta saataviin yhteispisteisiin perustuvan valinnan. Ammattikorkeakoulut ottivat käyttöön kaikille ammattikorkeakouluille ja koulutusaloille yhteisen ja digitaalisen AMK-valintakokeen. Yliopistoissa valintakokeita kevennettiin ja alakohtaista yhteistyötä ja alakohtaisia yhteisvalintoja lisättiin.

Vuosien 2018–2020 uudistuksen vaikutuksia on selvitetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Työn ja talouden tutkimus LABORE:n toteuttamassa tutkimushankkeessa. Väliraportti julkaistiin helmikuussa 2021. Linkki väliraporttiin. Loppuraportti julkaistaan webinaarissa 3.6.2022.

Yliopistot ovat keväällä 2022 käynnistäneet hankkeen valintakokeiden uudistamiseksi ja ylioppilastutkinnon pisteytysten kehittämiseksi tutkimustietoon perustuen. Linkki yliopistojen tiedotteeseen kehittämistyöstä. Ammattikorkeakoulut ovat jatkaneet opiskelijavalintojen kehittämistä vuodesta 2021 lähtien yhteisessä AMK-opiskelijavalinnat-konsortiossa.

Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti

Tilaisuuden ohjelma

9.00
Tilaisuuden avaus
Jonna Korhonen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen puheenvuoro

9.30–10.00
Seurantatutkimuksen tulosten esittely (diaesitys)
Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

10.00–10.40
Kommenttipuheenvuorot
Sirkku Kupiainen, tutkija, Helsingin yliopisto Sirkku Kupiainen diat
Elina Kilpi-Jakonen, apulaisprofessori, Turun yliopisto
Lukas Virtala, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten liitto 
Patrik Tanner, varapuheenjohtaja, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry Patrik Tanner diat

10:40–11:00
Keskustelu ja kysymykset

11:00–11:30
Tauko

11:30–12:00
Yliopistojen valintojen kehittäminen (diaesitys)
Petri Suomala, vararehtori, Aalto-yliopisto
Tanja Juurus, projektipäällikkö, Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke

12:00–12:30
Ammattikorkeakoulujen valintojen kehittäminen (diaesitys)
Mervi Vidgren, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Jonna Vierula, tutkimus- ja kehityspäällikkö, AMK-opiskelijavalinnat-konsortio
Marko Borodavkin, projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalinnat-konsortio

12:30–13:00
Näkökulmia korkeakoulujen kehittämistoimiin
Tarja Aro-Kuuskoski, rehtori, Helsingin kuvataidelukio; puheenjohtaja, Pro-Lukio ry Tarja Aro-Kuuskoski diat
Heini Kelosaari, opinto-ohjaaja, Someron lukio; lukiotoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Opinto-ohjaajat ry Heini Kelosaari diat
Eira Bani, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ Eira Bani diat

13:00–13:20
Keskustelu ja kysymykset

13:20–13:30
Tilaisuuden päätös
Jonna Korhonen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeri

Lisätietoja tapahtumasta: opetusneuvos Ilmari Hyvönen, [email protected], p. 040 485 4820