Osaamisen tunnistamisen työryhmän järjestämä kuulemistilaisuus

Tiistai 24.5.2022 klo 13.00 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Osaamisen tunnistamisen työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Kuulemistilaisuudessa sidosryhmillä on mahdollisuus evästää työryhmän työtä sen tekemien ehdotusten kehittämiseksi. Kuulemistilaisuudessa esitellään työryhmän alustavat ehdotukset tutkintojen viitekehyksen laajentamiseksi, osaamismerkkien ja osaamisen kuvausten kehittämiseksi sekä osaamisen näkyväksi tekemiseksi. 

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin tiistaina 24.5.2022 klo 13.00–15.00.

Kuulemisessa hyödynnetään Howspace-alustaa, jossa on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia tilaisuuden aikana ja kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään kutsu tilaisuuteen ja Howspace-alustalle. Voitte myös osallistua pelkästään keskusteluun Howspace-alustalla. (Osallistuja tarvitsee henkilökohtaisen linkin voidakseen osallistua keskusteluun alustalla, joten ilmoittautuminen on tässäkin tapauksessa välttämätöntä.)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja Howspace-alustalle pyydetään viimeistään tiistaina 17.5.2022. Kuulemistilaisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaa työryhmän sihteeri Jenni Larjomaa ([email protected]). 

Kutsua saa välittää eteenpäin.

Ohjelma 

klo 13.00 Tervetulosanat, tilaisuuden kulusta ja Howspace-tekniikasta, tilaisuuden juontaja,
                     erityisasiantuntija, Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö

Seminaarin avaus: työryhmän puheenjohtajat opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Markku Virtanen työ- ja elinkeinoministeriöstä 

klo 13.15 Työryhmän alustavat ehdotukset, ennalta pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 

Työryhmän alustava ehdotus tutkintojen viitekehyksen laajentamiseksi 

Ehdotusta kommentoivat: johtava asiantuntija Mikko Valtonen,  Keskuskauppakamari ja toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL 

Työryhmän alustava ehdotus osaamismerkkien kehittämiseksi 

Ehdotusta kommentoivat: Riitta Hyppänen, CM & HR Consulting Oy, digiosaamisen vauhdittaja Merja Sjöblom, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja energia- ja talotekniikan tutkintovastaava Kari Heiskari, Oulun ammattikorkeakoulu 

Työryhmän alustava ehdotus osaamisen kuvausten kehittämiseksi ja osaamisen näkyväksi tekemiseksi 

Ehdotusta kommentoivat: Into ry:n nuorten palveluista vastaava Lapin ALU-koordinaattori Outi Hedemäki-Kantola ja projektipäällikkö Milma Arola, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA 

klo 14.45 Tilaisuuden päätös ja muut mahdolliset kysymykset,
                    erityisasiantuntija Jenni Larjomaa, työ- ja elinkeinoministeriö

Osaamisen tunnistamisen työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten Osaamisen tunnistamisen työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista. Työryhmän työskentely käynnistyi syksyllä 2021.

Lisätietoa hankkeesta Osaamisen tunnistamisen työryhmän sivulta

Kohderyhmät: julkinen hallinto, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut