Keskustelutilaisuus EU:n ammatillista koulutusta koskevaan suositukseen ja Osnabrückin julkilausumaan liittyvästä kansallisesta toimeenpanosuunnitelmasta

Tiistai 10.5.2022 klo 14.00 – 15.30

opetus- ja kulttuuriministeriö

Paikka                                        Teams-webinaari

Järjestäjä                                   opetus- ja kulttuuriministeriö

Tausta                                        Neuvoston suosituksessa kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (2020/C 417/01) suositellaan, että jäsenvaltiot määrittelevät asiaankuuluvien voimassa olevien kansallisten järjestelyjen ja rahoituspuitteiden pohjalta toimenpiteet, jotka toteutetaan suosituksen panemiseksi täytäntöön kansallisella tasolla. Nämä toimenpiteet suositellaan määriteltäväksi 18 kuukauden kuluessa suosituksen hyväksymisestä.

Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavassa elimessä (ACVT) ja ammatillisen koulutuksen pääjohtajien kokouksessa (DGVT) on sovittu, että kansalliset toimeenpanosuunnitelmat (NIP) tehdään yhdenmukaisella lomakkeella, joka voi sisältää samalla suunnitelman myös Osnabrückin julkilausuman toimeenpanemiseksi. Kansalliset suunnitelmat tulee toimittaa komissioon 31.5.2022 mennessä.

Tavoite                                       Tilaisuuden tavoitteena on keskustella opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen koulutuspoliittisen selonteon ja hallitusohjelman pohjalta laatimasta luonnoksesta Suomen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi ja saada sidosryhmiltä ehdotuksia toimeenpanosuunnitelman kehittämiseksi ja viimeistelemiseksi.

Kohderyhmä                             Keskustelutilaisuus on suunnattu ammatillisen koulutuksen keskeisille sidosryhmille.

Puheenjohtaja                         Tilaisuuden puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Lempinen.

 

Keskustelutilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden avaus, ylijohtaja Petri Lempinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen kansallisen toimeenpanosuunnitelman luonnoksen esittely, opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö

Keskustelu luonnoksesta Suomen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi 

Yhteenveto keskustelussa esiin nousseista toimeenpanosuunnitelman kehittämisehdotuksista ja tilaisuuden päättäminen, ylijohtaja Petri Lempinen

Keskustelutilaisuuden taustamateriaali ja luonnos Suomen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi.

Esitysmateriaali - Suomen kansallinen toimeenpanosuunnitelma (NIP) keskustelutilaisuus 

 

    Keskustelutilaisuuden perusteella muokattu ja komissioon lähetetty Suomen kansallinen toimeenpanosuunnitelma

Suomen kansallinen toimeenpanosuunnitelma (NIP) 30.5.2022

National implementation plan of Finland, 30 May 2022

 

Lisätiedot

Lisätietoja keskustelutilaisuudesta antavat opetusneuvos Seija Rasku ([email protected], 0295 330 270 ) ja neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson ([email protected],  0295 330 141).