AV-alan osaajapula ja koulutustarpeet -verkkoseminaari

Torstai 10.2.2022 klo 9.00 – 12.00

opetus- ja kulttuuriministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Osana luovan talouden tiekarttatyötä on selvitetty, mitä osaamistarpeita ja työvoimapuutteita tuotantoammateissa esiintyy sekä miten niihin nyt ja tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan. Tervetuloa verkkotilaisuuteen kuulemaan aiheeseen liittyviä ja tulevaisuuteen virittäviä puheenvuoroja.

Kotimainen av-ala on jatkuvassa ja yhä kiihtyvässä muutoksessa. Viimeisten viiden vuoden aikana kotimainen audiovisuaalinen sisällöntuotanto on saavuttanut merkittävää menestystä sekä koti- että ulkomaisilla markkinoilla. 

Samalla myös tuotantopalvelujen kysyntä on muutaman viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Muutosten myötä osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet, mutta alalla työskentelevien ja sille pyrkivien koulutus ei ole päivittynyt samassa tahdissa työelämän tarpeiden kanssa. Pula osaajista on av-alan kasvun esteenä.

Osana luovan talouden tiekarttatyötä on selvitetty, mitä osaamistarpeita ja työvoimapuutteita tuotantoammateissa esiintyy sekä miten niihin nyt ja tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan.

Tervetuloa verkkotilaisuuteen kuulemaan aiheeseen liittyviä ja tulevaisuuteen virittäviä puheenvuoroja.

Ohjelma

09.00 Tervetuloa: Kuntayhtymän johtaja Tuula Antola, Omnia

09.10 Avaus ja kuvia koulutuksen tulevaisuudesta 

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, OKM

09.30 Tämänhetkinen tilanne – media-alan työelämän haasteet

Puheenvuorot:

Eerika Vermilä, Mediologi: Selvitys av-alan osaamispuutteista 
Anni Wessman, Film Service Finland: Kasvava ja kansainvälistyvä osaajatarve 
Noora Alanne, Medialiitto 

10.00 Keskustelu: Mihin toimialan muutos meitä vie, missä on pullonkauloja? 

Moderaattori: Hanna Vuorinen, Business Finland

10.15 Tauko 

10.30 AV-alan kompetenssien kehittäminen

Charlotte Gimfalk, Yrkesnämnden för Film och TV (puheenvuoro englanniksi)

11.00 Mitä välineitä on jo käytössä tai tulossa osaajatarpeen täyttämiseksi

Puheenvuorot:

Rehtori Tapio Kujala, Tampereen Ammattikorkeakoulu 
Tuula Sumkin OPH: Työelämätoimikunta ja tutkintojen uudistaminen
Kirsi Piispanen, Uudenmaan ELY-keskus: Kokemuksia Omnian Film Skills -työvoimakoulutuksesta 

11.30 Keskustelu: Mitä toimia tarvitaan tilanteen parantamiseksi ja ketkä ottavat koppia? 

Moderaattori: rehtori Tapio Kujala, Tampereen Ammattikorkeakoulu  

11.50 Tilaisuus päättyy: rehtori Maija Aaltola, Omnia

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä

Tilaisuus suunnattu erityisesti seuraaville: av-alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset, av-alan työntekijöitä ja työnantajia edustavat tahot, av-toimialaa edustavat muut organisaatiot, yrityskehittäjät, av-tuotantojen rahoittajat.

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat työ- ja elinkeinoministeriö / luovan talouden tiekartan toteutus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö / av-politiikka. Toteuttajina toimivat Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Creative Finland.

Luovan talouden tiekartta 

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut, yritykset