Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen nykytila

Torstai 20.1.2022 klo 13.00 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

OKM ja STM järjestävät yhteisen tilaisuuden, jossa esitellään KunFon työryhmien laatimat kuvaukset kuntoutuksen koulutuksen ja sen tutkimuksen sekä kuntoutuksen tutkimuksen nykytilasta Suomessa. Lisäksi esitellään selvitys kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista 2020-luvulla.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi nimitetty asiantuntijafoorumi (KunFo) on aloittanut vuoden 2023 loppuun ulottuvan toimikautensa. Foorumin tavoitteena on suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024−2030.

Osallistuminen ja tilaisuuden aineistot

Voit liittyä tilaisuuteen tämän linkin kautta. Esitysmateriaalit on koottu kuntoutuksen uudistuksen sivulle.

Työryhmien väliraportit ovat saatavilla hankkeen sivulla asiakirjat-kohdassa.

Tilaisuus on kaikille avoin, eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa!

Ohjelma

13.00 Tervetuloa linjoille!

13.05 Kuntoutuksen koulutuksen nykytila, Yliopistonlehtori Pirjo Vuoskoski, JYU

13.25 Nostoja chatista

13.35 Kuntoutuksen koulutuksen tutkimus Suomessa, TtM Jenni Sillantaka 

13.50 Nostoja chatista 

13.55 Kuntoutuksen tutkimuksen nykytila Suomessa, Professori Susanna Melkas, HUS

14.15 Nostoja chatista 

14.25 Kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeet 2020-luvulla, Lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen, HALI ry

14.45 Nostoja chatista 

14.55 Päätös